Name Documentation Size Last Modified
META.json 1.43K 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
dist.ini 1.46K 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
Makefile.PL 1.14K 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
NEWS 9.66K 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
perl-gtk3.doap 799 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
LICENSE 24.08K 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
t 27 Aug 2019 10:53:41 UTC
META.yml 871 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
README 3.79K 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
MANIFEST 642 27 Aug 2019 05:00:11 UTC
lib 27 Aug 2019 10:53:41 UTC