package Lingua::StopWords::RO;

use strict;
use warnings;

use utf8;

use Encode qw(encode);

use Exporter;
our @ISA = qw(Exporter);

our %EXPORT_TAGS = ( 'all' => [ qw( getStopWords ) ] );
our @EXPORT_OK  = ( @{ $EXPORT_TAGS{'all'} } );
our $VERSION   = 0.12;

sub getStopWords {
  if ( @_ and $_[0] eq 'UTF-8' ) {
    my %stoplist = map { ( $_, 1 ) } _stopwords();
    return \%stoplist;
  }
  else {
    my %stoplist = map { ( encode("iso-8859-2", $_), 1 ) } _stopwords();
    return \%stoplist;
  }
}

sub _stopwords {
  return qw(
      a abia acea aceasta această această aceea aceia acel acela acelaşi acelaşi
      acele acelea aceluiaşi acest acesta aceste acestea acestei aceşti aceştia
      acestor acestora acestui acolo acum adică ai aia aici al ăla alături ale
      alt alta altă altceva alte altele altfel alţi alţii altul am anume apoi
      ar are aş aşa asemenea asta astăzi astfel asupra atare atât atâta atâtea
      atâţi atâţia aţi atît atîti atîţia atunci au avea avem avut azi ba bine
      ca că cam când care căreia cărora căruia cât câtă câte câţi către ce cea
      ceea cei ceilalţi cel cele celelalte celor ceva chiar ci cînd cine cineva
      cît cîte cîteva cîţi cîţiva cu cui cum cumva da daca dacă dar de deasupra
      decât deci decît deja deşi despre din dintr dintre doar după ea ei el ele
      era este eu fără fecăreia fel fi fie fiecare fiecărui fiecăruia fiind foarte
      fost i-au iar ieri îi îl îmi împotriva în în înainte înapoi înca încît însă
      însă însuşi într între între îşi îţi l-am la le li lor lui mă mai mare mereu
      mod mult multă multe mulţi ne nici niciodata nimeni nimic nişte noi noştri
      noştri nostru nouă nu numai o oarecare oarece oarecine oarecui or orice
      oricum până pe pentru peste pînă plus poată prea prin printr-o puţini s-ar
      sa să să-i să-mi să-şi să-ţi săi sale sau său se şi sînt sîntem sînteţi spre
      sub sunt suntem sunteţi te ţi toată toate tocmai tot toţi totul totuşi tu
      tuturor un una unde unei unele uneori unii unor unui unul va vă voi vom vor
      vreo vreun
  );
}

1;