package Lingua::StopWords::NO;

use strict;
use warnings;

use utf8;

use Encode qw(encode);

use Exporter;
our @ISA = qw(Exporter);

our %EXPORT_TAGS = ( 'all' => [ qw( getStopWords ) ] );
our @EXPORT_OK = ( @{ $EXPORT_TAGS{'all'} } );
our $VERSION = 0.12;

sub getStopWords {
  if ( @_ and $_[0] eq 'UTF-8' ) {
    my %stoplist = map { ( $_, 1 ) } _stopwords();
    return \%stoplist;
  }
  else {
    my %stoplist = map { ( encode("iso-8859-1", $_), 1 ) } _stopwords();
    return \%stoplist;
  }
}

sub _stopwords {
  return qw(
      og i jeg det at en et den til er som på de med han av ikke
      ikkje der så var meg seg men ett har om vi min mitt ha hadde
      hun nå over da ved fra du ut sin dem oss opp man kan hans hvor
      eller hva skal selv sjøl her alle vil bli ble blei blitt kunne
      inn når være kom noen noe ville dere som deres kun ja etter ned
      skulle denne for deg si sine sitt mot å meget hvorfor dette
      disse uten hvordan ingen din ditt blir samme hvilken hvilke
      sånn inni mellom vår hver hvem vors hvis både bare enn fordi
      før mange også slik vært være båe begge siden dykk dykkar dei
      deira deires deim di då eg ein eit eitt elles honom hjå ho hoe
      henne hennar hennes hoss hossen ikkje ingi inkje korleis korso
      kva kvar kvarhelst kven kvi kvifor me medan mi mine mykje no
      nokon noka nokor noko nokre si sia sidan so somt somme um upp
      vere vore verte vort varte vart
  );
}

1;