package DateTime::Format::Human::Duration::Simple::Locale::no;
use Moose;
use namespace::autoclean;
use utf8;

extends 'DateTime::Format::Human::Duration::Simple::Locale';

override '_build_translations' => sub {
  my $self = shift;

  return {
    and     => [ 'og' ],

    year    => [ 'år',     'år'      ],
    month    => [ 'måned',    'måneder'    ],
    week    => [ 'uke',     'uker'     ],
    day     => [ 'dag',     'dager'     ],
    hour    => [ 'time',    'timer'     ],
    minute   => [ 'minutt',   'minutter'   ],
    second   => [ 'sekund',   'sekunder'   ],
    millisecond => [ 'millisekund', 'millisekunder' ],
    nanosecond => [ 'nanosekund', 'nanosekunder' ],
  };
};

__PACKAGE__->meta->make_immutable;

1;