Name Documentation Size Last Modified
doap.ttl 5.07K 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
INSTALL 949 03 Aug 2018 14:55:51 UTC
lib 03 Aug 2018 17:13:18 UTC
t 03 Aug 2018 17:13:18 UTC
SIGNATURE 1.71K 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
README 2.07K 03 Aug 2018 14:55:51 UTC
Makefile.PL 5.3K 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
MANIFEST 208 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
Changes 823 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
CREDITS 57 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
ppport.h 176.04K 03 Aug 2018 14:55:51 UTC
dist.ini 61 03 Aug 2018 14:55:51 UTC
Util.xs 930 03 Aug 2018 14:55:51 UTC
META.yml 1.03K 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
META.json 1.72K 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
LICENSE 17.92K 03 Aug 2018 14:55:51 UTC
COPYRIGHT 1.21K 03 Aug 2018 14:55:52 UTC
fallback 03 Aug 2018 17:13:18 UTC