;;class='Dist::Inkt::Profile::TOBYINK'
;;name='Mite'
;;also_skip=[ qr!^\.mite!, ]
;;skip_whitespace_test=1
;;skip_prebuild_tests=1