Name Documentation Size Last Modified
dist.ini 491 21 Aug 2021 16:28:38 UTC
LICENSE 17.93K 21 Aug 2021 16:28:38 UTC
README 366 21 Aug 2021 16:28:38 UTC
MANIFEST 874 21 Aug 2021 16:28:38 UTC
README.md 1.04K 21 Aug 2021 16:28:38 UTC
Makefile.PL 1.89K 21 Aug 2021 16:28:38 UTC
t 21 Aug 2021 19:22:08 UTC
script 21 Aug 2021 19:22:08 UTC
META.yml 912 21 Aug 2021 16:28:38 UTC
lib 21 Aug 2021 19:22:08 UTC