# Crazy Panda LTD

TYPEMAP

int32_t   T_IV
int16_t   T_IV
int8_t   T_IV
uint32_t  T_UV
uint16_t  T_UV
uint8_t   T_UV

# time_t should follow IV size of machine
time_t   T_IV

AV* T_AV
HV* T_HV
CV* T_CV
IO* T_IO
GV* T_GV

string      T_STRING
std::string   T_STRING
string_view   T_STRING_VIEW
std::string_view T_STRING_VIEW

######################################################################
OUTPUT

T_AV
  $arg = $var ? newRV_noinc((SV*)$var) : &PL_sv_undef;
  
T_HV
  $arg = $var ? newRV_noinc((SV*)$var) : &PL_sv_undef;
  
T_CV
  $arg = $var ? newRV_noinc((SV*)$var) : &PL_sv_undef;

T_IO
  $arg = $var ? newRV_noinc((SV*)$var) : &PL_sv_undef;
  
T_GV
  $arg = $var ? (SV*)$var : &PL_sv_undef;

T_STRING
  sv_setpvn((SV*)$arg, $var.data(), $var.length());

T_STRING_VIEW
  sv_setpvn((SV*)$arg, $var.data(), $var.length());

######################################################################
INPUT

T_AV
  if (SvROK($arg) && SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVAV) $var = (AV*)SvRV($arg);
  else if (SvOK($arg)) throw \"${Package}::$func_name() -- $var is not an ARRAY reference\";
  else $var = NULL;
  
T_HV
  if (SvROK($arg) && SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVHV) $var = (HV*)SvRV($arg);
  else if (SvOK($arg)) throw \"${Package}::$func_name() -- $var is not a HASH reference\";
  else $var = NULL;

T_CV
  if (SvROK($arg) && SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVCV) $var = (CV*)SvRV($arg);
  else if (SvOK($arg)) throw \"${Package}::$func_name() -- $var is not a CODE reference\";
  else $var = NULL;

T_IO
  if (SvROK($arg) && SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVIO) $var = (IO*)SvRV($arg);
  else if (SvROK($arg) && SvTYPE(SvRV($arg)) == SVt_PVGV && ($var = GvIO(SvRV($arg)))) {} 
  else if (SvOK($arg)) throw \"${Package}::$func_name() -- $var is not an IO reference\";
  else $var = NULL;
  
T_GV
  if (SvTYPE($arg) == SVt_PVGV) $var = (GV*)$arg;
  else if (SvOK($arg)) throw \"${Package}::$func_name() -- $var is not a GLOB\";
  else $var = NULL;

T_STRING
 { STRLEN __${var}_len;
  const char* __${var}_buf = SvPV($arg, __${var}_len);
  $var.assign(__${var}_buf, __${var}_len); }
  
T_STRING_VIEW
 { STRLEN __${var}_len;
  const char* __${var}_buf = SvPV($arg, __${var}_len);
  $var = decltype($var)(__${var}_buf, __${var}_len); }