# Crazy Panda LLC

TYPEMAP

Sv     T_xs_Sv
xs::Sv   T_xs_Sv
Scalar   T_xs_AnyScalar
xs::Scalar T_xs_AnyScalar
Simple   T_xs_AnyScalar
xs::Simple T_xs_AnyScalar
Ref    T_xs_AnyScalar
xs::Ref  T_xs_AnyScalar
Glob    T_xs_AnyScalar
xs::Glob  T_xs_AnyScalar
Sub    T_xs_AnyRef
xs::Sub  T_xs_AnyRef
Array   T_xs_AnyRef
xs::Array T_xs_AnyRef
Hash    T_xs_AnyRef
xs::Hash  T_xs_AnyRef
Stash   T_xs_AnyRef
xs::Stash T_xs_AnyRef
Object   T_xs_Object
xs::Object T_xs_Object
List    T_xs_List
xs::List  T_xs_List

panda::string   T_STRING
panda::string_view T_STRING_VIEW

######################################################################
OUTPUT

T_xs_Sv
  $arg = NULL;
  if (!$var) XSRETURN_UNDEF;
  if ($var.is_scalar()) $arg = $var.detach();
  else switch ($var.type()) {
    case SVt_PVAV: XSRETURN(xs::Array($var.get<AV>()).push_on_stack(MARK));
    case SVt_PVHV: XSRETURN(xs::Hash($var.get<HV>()).push_on_stack(MARK));
    case SVt_PVCV:
    case SVt_PVIO:
      $arg = newRV_noinc($var.detach());
      break;
    default: throw \"unknown type of Sv to return\";
  }
  
T_xs_AnyScalar
  $arg = NULL;
  if (!$var) XSRETURN_UNDEF;
  $arg = $var.detach();
  
T_xs_AnyRef
  $arg = NULL;
  if (!$var) XSRETURN_UNDEF;
  $arg = newRV_noinc($var.detach());

T_xs_Object
  $arg = NULL;
  if (!$var) XSRETURN_UNDEF;
  $arg = SvREFCNT_inc_NN($var.ref().get());

T_xs_List
  $arg = NULL;
  XSRETURN($var.push_on_stack(MARK));

T_xs_expected
  $arg = NULL;
  XSRETURN_EXPECTED($var);

######################################################################
INPUT

T_xs_Sv
  $var = $arg;
  
T_xs_AnyScalar
  $var = $arg;
  if (!$var && SvOK($arg)) throw \"arg is not a '$type' value\";
  
T_xs_AnyRef
  $var = $arg;
  if (!$var && SvOK($arg)) throw \"arg is not a '$type' reference\";

T_xs_Object
  $var = $arg;
  if (!$var && SvOK($arg)) throw \"arg is not a blessed reference\";

T_xs_List
  static_assert(false, \"xs::List cannot be used as INPUT typemap\");