Name Documentation Size Last Modified
META.json 2.3K 23 Aug 2021 11:14:02 UTC
lib 23 Aug 2021 17:12:51 UTC
MANIFEST 823 23 Aug 2021 11:14:02 UTC
META.yml 1.55K 23 Aug 2021 11:14:02 UTC
Makefile.PL 1.33K 23 Aug 2021 11:14:02 UTC
Changes 1.65K 23 Aug 2021 11:11:15 UTC
README 855 23 Aug 2021 11:11:15 UTC
t 23 Aug 2021 17:12:51 UTC
example 23 Aug 2021 17:12:51 UTC