Name Documentation Size Last Modified
Changes 1.19K 28 Aug 2022 06:45:08 UTC
xt 28 Aug 2022 07:52:35 UTC
t 28 Aug 2022 07:52:35 UTC
examples 28 Aug 2022 07:52:35 UTC
bin 28 Aug 2022 07:52:35 UTC
inc 28 Aug 2022 07:52:35 UTC
MANIFEST 664 05 Jan 2022 11:15:10 UTC
META.yml 938 28 Aug 2022 06:44:50 UTC
SIGNATURE 3.69K 28 Aug 2022 06:45:10 UTC
Search.pm App::CPAN::Search 2.18K 06 Jan 2022 10:03:47 UTC
LICENSE 1.27K 05 Jan 2022 11:16:11 UTC
Makefile.PL 1.11K 28 Aug 2022 06:44:46 UTC
README 631 28 Aug 2022 06:44:50 UTC