Name Documentation Size Last Modified
README.md 1.05K 18 Aug 2016 14:25:17 UTC
META.json 10.19K 18 Aug 2016 14:25:17 UTC
lib 18 Aug 2016 18:46:04 UTC
minil.toml 21 18 Aug 2016 14:25:17 UTC
cpanfile 578 18 Aug 2016 14:25:17 UTC
LICENSE 17.97K 18 Aug 2016 14:25:17 UTC
Changes 3.16K 18 Aug 2016 14:25:17 UTC
t 18 Aug 2016 18:46:04 UTC
META.yml 7.29K 18 Aug 2016 14:25:17 UTC
MANIFEST 2.82K 18 Aug 2016 14:25:17 UTC
script 18 Aug 2016 18:46:04 UTC
Build.PL 301 18 Aug 2016 14:25:17 UTC