MANIFEST.bak
.cvsignore
\.svn
blib/
^Makefile$
pm_to_blib
_build
^Build$
~$
zoneinfo
tzdata