Name Documentation Size Last Modified
test.pl 434 27 Aug 2021 16:01:06 UTC
lib 27 Aug 2021 21:17:22 UTC
README.md 3.32K 27 Aug 2021 16:01:06 UTC
META.json 1.31K 27 Aug 2021 16:01:06 UTC
CONTRIBUTING 122 27 Aug 2021 16:01:06 UTC
MANIFEST 103 27 Aug 2021 16:01:06 UTC
META.yml 858 27 Aug 2021 16:01:06 UTC
Build.PL 865 27 Aug 2021 16:01:06 UTC
CHANGES 283 27 Aug 2021 16:01:06 UTC
README 21 27 Aug 2021 16:01:06 UTC