Name Documentation Size Last Modified
corpus 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
MANIFEST 8.1K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
META.json 8.34K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
Changes.FFI-Build 1.16K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
INSTALL 2.35K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
LICENSE 17.93K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
Makefile.PL 5.45K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
Changes 34.76K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
include 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
dist.ini 8.06K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
META.yml 1.88K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
CONTRIBUTING 5.21K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
README 65.92K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
t 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
xt 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
maint 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
inc 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
ffi 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
xs 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
examples 31 Aug 2022 05:54:51 UTC
Changes.FFI-Platypus-Type-StringArray 250 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
author.yml 3.26K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
SUPPORT 352 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
perlcriticrc 1.93K 30 Aug 2022 21:37:45 UTC
lib 31 Aug 2022 05:54:51 UTC