Name Documentation Size Last Modified
Makefile.PL 3.01K 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
README 7.09K 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
t 30 Aug 2022 12:41:13 UTC
xt 30 Aug 2022 12:41:13 UTC
maint 30 Aug 2022 12:41:13 UTC
MANIFEST 2.88K 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
META.yml 1.14K 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
META.json 2.75K 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
INSTALL 2.38K 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
LICENSE 17.93K 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
Changes 1.04K 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
corpus 30 Aug 2022 12:41:13 UTC
lib 30 Aug 2022 12:41:13 UTC
dist.ini 897 30 Aug 2022 07:11:25 UTC
author.yml 483 30 Aug 2022 07:11:25 UTC