Name Documentation Size Last Modified
META.yml 1.36K 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
META.json 7.09K 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
INSTALL 2.38K 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
Makefile.PL 3.71K 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
examples 30 Aug 2022 14:24:05 UTC
author.yml 424 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
README 1.52K 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
t 30 Aug 2022 14:24:05 UTC
xt 30 Aug 2022 14:24:05 UTC
maint 30 Aug 2022 14:24:05 UTC
corpus 30 Aug 2022 14:24:05 UTC
Changes 909 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
lib 30 Aug 2022 14:24:05 UTC
MANIFEST 806 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
dist.ini 1.25K 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
perlcriticrc 1.91K 30 Aug 2022 09:12:23 UTC
LICENSE 17.93K 30 Aug 2022 09:12:23 UTC