Name Documentation Size Last Modified
META.yml 15.04K 04 Aug 2021 12:09:22 UTC
LICENSE 17.97K 04 Aug 2021 12:09:22 UTC
lib 04 Aug 2021 16:28:14 UTC
MANIFEST 1.81K 04 Aug 2021 12:09:22 UTC
weaver.ini 58 04 Aug 2021 12:09:22 UTC
Makefile.PL 1.39K 04 Aug 2021 12:09:22 UTC
Changes 1.16K 04 Aug 2021 12:09:22 UTC
t 04 Aug 2021 16:28:14 UTC
dist.ini 303 04 Aug 2021 12:09:22 UTC
META.json 22.69K 04 Aug 2021 12:09:22 UTC
README 4.81K 04 Aug 2021 12:09:22 UTC