{
  "description": "String",
  "bson_type": "0x02",
  "test_key": "a",
  "valid": [
    {
      "description": "Empty string",
      "canonical_bson": "0D000000026100010000000000",
      "canonical_extjson": "{\"a\" : \"\"}"
    },
    {
      "description": "Single character",
      "canonical_bson": "0E00000002610002000000620000",
      "canonical_extjson": "{\"a\" : \"b\"}"
    },
    {
      "description": "Multi-character",
      "canonical_bson": "190000000261000D0000006162616261626162616261620000",
      "canonical_extjson": "{\"a\" : \"abababababab\"}"
    },
    {
      "description": "two-byte UTF-8 (\u00e9)",
      "canonical_bson": "190000000261000D000000C3A9C3A9C3A9C3A9C3A9C3A90000",
      "canonical_extjson": "{\"a\" : \"\\u00e9\\u00e9\\u00e9\\u00e9\\u00e9\\u00e9\"}"
    },
    {
      "description": "three-byte UTF-8 (\u2606)",
      "canonical_bson": "190000000261000D000000E29886E29886E29886E298860000",
      "canonical_extjson": "{\"a\" : \"\\u2606\\u2606\\u2606\\u2606\"}"
    },
    {
      "description": "Embedded nulls",
      "canonical_bson": "190000000261000D0000006162006261620062616261620000",
      "canonical_extjson": "{\"a\" : \"ab\\u0000bab\\u0000babab\"}"
    },
    {
      "description": "Required escapes",
      "canonical_bson" : "320000000261002600000061625C220102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D1E1F61620000",
      "canonical_extjson" : "{\"a\":\"ab\\\\\\\"\\u0001\\u0002\\u0003\\u0004\\u0005\\u0006\\u0007\\b\\t\\n\\u000b\\f\\r\\u000e\\u000f\\u0010\\u0011\\u0012\\u0013\\u0014\\u0015\\u0016\\u0017\\u0018\\u0019\\u001a\\u001b\\u001c\\u001d\\u001e\\u001fab\"}"
    }
  ],
  "decodeErrors": [
    {
      "description": "bad string length: 0 (but no 0x00 either)",
      "bson": "0C0000000261000000000000"
    },
    {
      "description": "bad string length: -1",
      "bson": "0C000000026100FFFFFFFF00"
    },
    {
      "description": "bad string length: eats terminator",
      "bson": "10000000026100050000006200620000"
    },
    {
      "description": "bad string length: longer than rest of document",
      "bson": "120000000200FFFFFF00666F6F6261720000"
    },
    {
      "description": "string is not null-terminated",
      "bson": "1000000002610004000000616263FF00"
    },
    {
      "description": "empty string, but extra null",
      "bson": "0E00000002610001000000000000"
    },
    {
      "description": "invalid UTF-8",
      "bson": "0E00000002610002000000E90000"
    }
  ]
}