==> Request
POST http://rwhois.domain-registry.nl/whois
Connection: open
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
X-Net-Whois-SIDN: 0.95

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<whois-query xmlns="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-whois-drs50">
 <lang>NL</lang>
 <domain>sidn.nl</domain>
</whois-query>

--> Response
HTTP/1.0 200 Document follows
Connection: close
Pragma: no-cache
Server: whoisd-reg 5.0.10 app0i.sidn.local
Content-Language: nl
Content-Length: 4004
Content-Type: text/xml; charset='utf-8'
Client-Date: Thu, 26 Aug 2010 06:45:45 GMT
Client-Peer: 94.198.154.139:80
Client-Response-Num: 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<whois-response xmlns="http://rxsd.domain-registry.nl/sidn-whois-drs50">
 <domain name="sidn.nl" view="isp">
  <date>2010-08-26T06:45:45.31923Z</date>
  <status>
   <code>active</code>
   <explain lang="nl-NL" format="plain">sidn.nl is actief</explain>
  </status>
  <registrar>Stichting Internet Domeinregistratie Nederland</registrar>
  <contact role="admin">HAM003802-SIDN2</contact>
  <contact role="tech">PIJ001675-SIDN2</contact>
  <contact role="registrant">STI044010-SIDN2</contact>
  <nameserver in-zone="true">ns1.sidn.nl</nameserver>
  <nameserver in-zone="true">ns2.sidn.nl</nameserver>
  <nameserver in-zone="false">open.nlnetlabs.nl</nameserver>
  <registered>1999-11-18+01:00</registered>
  <last-change>2010-01-19+01:00</last-change>
 </domain>
 <registrar>
  <date>2010-08-26T06:45:45Z</date>
  <name>Stichting Internet Domeinregistratie Nederland</name>
  <address>
   <street>Utrechtseweg 310</street>
   <postal-code>6812AR</postal-code>
   <city>ARNHEM</city>
   <country-code>NL</country-code>
   <country lang="nl-NL">Nederland</country>
  </address>
 </registrar>
 <contact id="HAM003802-SIDN2" view="all">
  <date>2010-08-26T06:45:45Z</date>
  <name>G.J. van den Ham</name>
  <email>support@sidn.nl</email>
  <voice>+31.263525555</voice>
 </contact>
 <contact id="PIJ001675-SIDN2" view="all">
  <date>2010-08-26T06:45:45Z</date>
  <name>Jan van Pijkeren</name>
  <email>support@sidn.nl</email>
  <voice>+31.263525555</voice>
  <address>
   <street>Utrechtseweg 310</street>
   <postal-code>6812AR</postal-code>
   <city>ARNHEM</city>
   <country-code>NL</country-code>
   <country lang="nl-NL">Nederland</country>
  </address>
 </contact>
 <contact id="STI044010-SIDN2" view="all">
  <date>2010-08-26T06:45:45Z</date>
  <name>Stichting Internet Domeinregistratie Nederland</name>
  <email>support@sidn.nl</email>
  <voice>+31.0263525555</voice>
  <address>
   <street>Utrechtseweg 310</street>
   <postal-code>6812AR</postal-code>
   <city>ARNHEM</city>
   <country-code>NL</country-code>
   <country lang="nl-NL">Nederland</country>
  </address>
 </contact>
 <nameserver host="ns1.sidn.nl">
  <date>2010-08-26T06:45:45Z</date>
  <ipv6-address>2a00:d78:0:147:94:198:152:68</ipv6-address>
  <ipv4-address>94.198.152.68</ipv4-address>
 </nameserver>
 <nameserver host="ns2.sidn.nl">
  <date>2010-08-26T06:45:45Z</date>
  <ipv4-address>194.171.17.5</ipv4-address>
  <ipv6-address>2001:610:0:800d::5</ipv6-address>
 </nameserver>
 <nameserver host="open.nlnetlabs.nl">
  <date>2010-08-26T06:45:45Z</date>
  <ipv6-address>2001:7b8:206:1::53</ipv6-address>
  <ipv4-address>213.154.224.1</ipv4-address>
 </nameserver>
 <signature>
  <maintainer lang="nl-NL" format="plain">NL Domain Registry</maintainer>
  <copyright lang="nl-NL" format="plain">Auteursrechtvoorbehoud
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van SIDN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden
opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke
vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of
anderszins. Voor registrars geldt dit voorbehoud onverkort, behoudens
redelijkerwijs noodzakelijke verveelvoudigingen of openbaarmakingen
ten behoeve van de werkzaamheden van registrars, zoals vermeld in de
'Algemene voorwaarden voor registrars'.

Elk gebruik van deze informatie voor commerciele of reclamedoeleinden of
soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van
dat verbod zal worden opgetreden. Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN) verzoekt te worden geinformeerd bij constatering van
dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.
Copyrights: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)
Auteurswet, geschriftenbescherming (art. 10 lid 1 sub 1).
</copyright>
 </signature>
</whois-response>

--> Perl structure
$VAR1 = {
 registrar => {
  date => '2010-08-26T06:45:45Z',
  name => 'Stichting Internet Domeinregistratie Nederland',
  address => {
   country => {
    format => 'plain',
    lang => 'nl-NL',
    _ => 'Nederland'
   },
   city => 'ARNHEM',
   format => 'plain',
   postal_code => '6812AR',
   country_code => 'NL',
   street => [
    'Utrechtseweg 310'
   ]
  }
 },
 domain => {
  registered => '1999-11-18+01:00',
  last_change => '2010-01-19+01:00',
  status => {
   explain => {
    format => 'plain',
    lang => 'nl-NL',
    _ => 'sidn.nl is actief'
   },
   code => 'active'
  },
  date => '2010-08-26T06:45:45.31923Z',
  name => 'sidn.nl',
  contact => [
   {
    role => 'admin',
    _ => 'HAM003802-SIDN2'
   },
   {
    role => 'tech',
    _ => 'PIJ001675-SIDN2'
   },
   {
    role => 'registrant',
    _ => 'STI044010-SIDN2'
   }
  ],
  nameserver => [
   {
    in_zone => 1,
    _ => 'ns1.sidn.nl'
   },
   {
    in_zone => 1,
    _ => 'ns2.sidn.nl'
   },
   {
    in_zone => 0,
    _ => 'open.nlnetlabs.nl'
   }
  ],
  registrar => 'Stichting Internet Domeinregistratie Nederland',
  view => 'isp'
 },
 signature => {
  maintainer => {
   format => 'plain',
   lang => 'nl-NL',
   _ => 'NL Domain Registry'
  },
  copyright => {
   format => 'plain',
   lang => 'nl-NL',
   _ => 'Auteursrechtvoorbehoud
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van SIDN worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden
opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke
vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of
anderszins. Voor registrars geldt dit voorbehoud onverkort, behoudens
redelijkerwijs noodzakelijke verveelvoudigingen of openbaarmakingen
ten behoeve van de werkzaamheden van registrars, zoals vermeld in de
\'Algemene voorwaarden voor registrars\'.

Elk gebruik van deze informatie voor commerciele of reclamedoeleinden of
soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van
dat verbod zal worden opgetreden. Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN) verzoekt te worden geinformeerd bij constatering van
dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.
Copyrights: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)
Auteurswet, geschriftenbescherming (art. 10 lid 1 sub 1).
'
  }
 },
 contact => [
  {
   voice => '+31.263525555',
   email => 'support@sidn.nl',
   view => 'all',
   date => '2010-08-26T06:45:45Z',
   name => 'G.J. van den Ham',
   id => 'HAM003802-SIDN2'
  },
  {
   voice => '+31.263525555',
   email => 'support@sidn.nl',
   view => 'all',
   date => '2010-08-26T06:45:45Z',
   name => 'Jan van Pijkeren',
   id => 'PIJ001675-SIDN2',
   address => {
    country => {
     format => 'plain',
     lang => 'nl-NL',
     _ => 'Nederland'
    },
    city => 'ARNHEM',
    format => 'plain',
    postal_code => '6812AR',
    country_code => 'NL',
    street => [
     'Utrechtseweg 310'
    ]
   }
  },
  {
   voice => '+31.0263525555',
   email => 'support@sidn.nl',
   view => 'all',
   date => '2010-08-26T06:45:45Z',
   name => 'Stichting Internet Domeinregistratie Nederland',
   id => 'STI044010-SIDN2',
   address => {
    country => {
     format => 'plain',
     lang => 'nl-NL',
     _ => 'Nederland'
    },
    city => 'ARNHEM',
    format => 'plain',
    postal_code => '6812AR',
    country_code => 'NL',
    street => [
     'Utrechtseweg 310'
    ]
   }
  }
 ],
 nameserver => [
  {
   cho_ipv4_address => [
    {
     ipv6_address => '2a00:d78:0:147:94:198:152:68'
    },
    {
     ipv4_address => '94.198.152.68'
    }
   ],
   date => '2010-08-26T06:45:45Z',
   host => 'ns1.sidn.nl'
  },
  {
   cho_ipv4_address => [
    {
     ipv4_address => '194.171.17.5'
    },
    {
     ipv6_address => '2001:610:0:800d::5'
    }
   ],
   date => '2010-08-26T06:45:45Z',
   host => 'ns2.sidn.nl'
  },
  {
   cho_ipv4_address => [
    {
     ipv6_address => '2001:7b8:206:1::53'
    },
    {
     ipv4_address => '213.154.224.1'
    }
   ],
   date => '2010-08-26T06:45:45Z',
   host => 'open.nlnetlabs.nl'
  }
 ]
};