Maintainer:
- Kjetil Kjernsmo (KJETILK) <kjetilk@cpan.org>

Thanks:
- <http://kasei.us/about/foaf.xrdf#greg>