#include "EXTERN.h"
#include "perl.h"
#include "XSUB.h"

#include "ppport.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <errno.h>
#include <assert.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdint.h>

#include "spvm_api.h"

#include "spvm_compiler.h"
#include "spvm_hash.h"
#include "spvm_list.h"
#include "spvm_util_allocator.h"
#include "spvm_op.h"
#include "spvm_sub.h"
#include "spvm_package.h"
#include "spvm_sub.h"
#include "spvm_type.h"
#include "spvm_basic_type.h"
#include "spvm_field.h"
#include "spvm_object.h"
#include "spvm_native.h"
#include "spvm_opcode_builder.h"
#include "spvm_csource_builder_precompile.h"
#include "spvm_list.h"
#include "spvm_csource_builder_precompile.h"
#include "spvm_string_buffer.h"
#include "spvm_use.h"
#include "spvm_limit.h"
#include "spvm_compiler_allocator.h"
#include "spvm_my.h"

static const char* MFILE = "SPVM.xs";

SV* SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(SPVM_ENV* env, SPVM_OBJECT* object, const char* package) {
 
 // Create object
 size_t iv_object = PTR2IV(object);
 SV* sviv_object = sv_2mortal(newSViv(iv_object));
 SV* sv_object = sv_2mortal(newRV_inc(sviv_object));

 HV* hv_data = (HV*)sv_2mortal((SV*)newHV());
 (void)hv_store(hv_data, "object", strlen("object"), SvREFCNT_inc(sv_object), 0);
 SV* sv_data = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)hv_data));

 // Set ENV
 size_t iv_env = PTR2IV(env);
 SV* sviv_env = sv_2mortal(newSViv(iv_env));
 SV* sv_env = sv_2mortal(newRV_inc(sviv_env));
 (void)hv_store(hv_data, "env", strlen("env"), SvREFCNT_inc(sv_env), 0);

 HV* hv_class = gv_stashpv(package, 0);
 sv_bless(sv_data, hv_class);
 
 return sv_data;
}

SPVM_OBJECT* SPVM_XS_UTIL_get_object(SV* sv_data) {
 
 if (SvOK(sv_data)) {
  HV* hv_data = (HV*)SvRV(sv_data);
  
  SV** sv_object_ptr = hv_fetch(hv_data, "object", strlen("object"), 0);
  SV* sv_object = sv_object_ptr ? *sv_object_ptr : &PL_sv_undef;
  size_t iv_object = SvIV(SvRV(sv_object));
  SPVM_OBJECT* object = INT2PTR(SPVM_OBJECT*, iv_object);
  
  return object;
 }
 else {
  return NULL;
 }
}

MODULE = SPVM::BlessedObject		PACKAGE = SPVM::BlessedObject

SV*
DESTROY(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_object = ST(0);
 HV* hv_object = (HV*)SvRV(sv_object);

 assert(SvOK(sv_object));
 
 // Get object
 void* object = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_object);

 SV** sv_env_ptr = hv_fetch(hv_object, "env", strlen("env"), 0);
 SV* sv_env = sv_env_ptr ? *sv_env_ptr : &PL_sv_undef;
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 assert(env->get_ref_count(env, object));
 
 // Decrement reference count
 env->dec_ref_count(env, object);
 
 XSRETURN(0);
}

MODULE = SPVM::Builder		PACKAGE = SPVM::Builder

SV*
create_compiler(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 SPVM_COMPILER* compiler = SPVM_COMPILER_new();
 size_t iv_compiler = PTR2IV(compiler);
 SV* sviv_compiler = sv_2mortal(newSViv(iv_compiler));
 SV* sv_compiler = sv_2mortal(newRV_inc(sviv_compiler));
 (void)hv_store(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), SvREFCNT_inc(sv_compiler), 0);
}

SV*
compile_spvm(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 SV* sv_name = ST(1);
 SV* sv_file = ST(2);
 SV* sv_line = ST(3);
 
 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 SPVM_COMPILER* compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));
 
 
 // Include directries
 SV** sv_module_dirs_ptr = hv_fetch(hv_self, "module_dirs", strlen("module_dirs"), 0);
 SV* sv_module_dirs = sv_module_dirs_ptr ? *sv_module_dirs_ptr : &PL_sv_undef;
 
 // Name
 const char* name = SvPV_nolen(sv_name);
 char* name_copy = SPVM_COMPILER_ALLOCATOR_safe_malloc_zero(compiler, sv_len(sv_name) + 1);
 memcpy(name_copy, name, sv_len(sv_name));
 
 // File
 const char* file = SvPV_nolen(sv_file);
 char* file_copy = SPVM_COMPILER_ALLOCATOR_safe_malloc_zero(compiler, sv_len(sv_file) + 1);
 memcpy(file_copy, file, sv_len(sv_file));
 
 // Line
 int32_t line = (int32_t)SvIV(sv_line);
 
 // push package to compiler use stack
 SPVM_OP* op_name_package = SPVM_OP_new_op_name(compiler, name_copy, file_copy, line);
 SPVM_OP* op_type_package = SPVM_OP_build_basic_type(compiler, op_name_package);
 SPVM_OP* op_use_package = SPVM_OP_new_op(compiler, SPVM_OP_C_ID_USE, file_copy, line);
 SPVM_OP_build_use(compiler, op_use_package, op_type_package, NULL, 0);
 SPVM_LIST_push(compiler->op_use_stack, op_use_package);
 
 // Add include paths
 AV* av_module_dirs;
 if (SvOK(sv_module_dirs)) {
  av_module_dirs = (AV*)SvRV(sv_module_dirs);
 }
 else {
  av_module_dirs = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
 }
 int32_t av_module_dirs_length = (int32_t)av_len(av_module_dirs) + 1;
 for (int32_t i = 0; i < av_module_dirs_length; i++) {
  SV** sv_include_dir_ptr = av_fetch(av_module_dirs, i, 0);
  SV* sv_include_dir = sv_include_dir_ptr ? *sv_include_dir_ptr : &PL_sv_undef;
  char* include_dir = SvPV_nolen(sv_include_dir);
  SPVM_LIST_push(compiler->module_dirs, include_dir);
 }

 // Compile SPVM
 compiler->cur_package_base = compiler->packages->length;
 SPVM_COMPILER_compile(compiler);

 SV* sv_compile_success;
 if (compiler->error_count > 0) {
  sv_compile_success = sv_2mortal(newSViv(0));
 }
 else {
  sv_compile_success = sv_2mortal(newSViv(1));
 }
 
 XPUSHs(sv_compile_success);
 
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_sub_names(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 SV* sv_package_name = ST(1);
 SV* sv_category = ST(2);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 // Name
 const char* package_name = SvPV_nolen(sv_package_name);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 AV* av_sub_names = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
 SV* sv_sub_names = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)av_sub_names));
 
 // Copy package load path to builder
 SPVM_PACKAGE* package = SPVM_HASH_fetch(compiler->package_symtable, package_name, strlen(package_name));

 for (int32_t sub_index = 0; sub_index < package->subs->length; sub_index++) {
  SPVM_SUB* sub = SPVM_LIST_fetch(package->subs, sub_index);
  const char* sub_name = sub->name;
  SV* sv_sub_name = sv_2mortal(newSVpv(sub_name, 0));
  
  int32_t is_push = 0;
  if (SvOK(sv_category)) {
   if(strEQ(SvPV_nolen(sv_category), "native") && sub->flag & SPVM_SUB_C_FLAG_NATIVE) {
    av_push(av_sub_names, SvREFCNT_inc(sv_sub_name));
   }
   else if (strEQ(SvPV_nolen(sv_category), "precompile") && sub->flag & SPVM_SUB_C_FLAG_PRECOMPILE) {
    av_push(av_sub_names, SvREFCNT_inc(sv_sub_name));
   }
  }
  else {
   av_push(av_sub_names, SvREFCNT_inc(sv_sub_name));
  }
 }
 
 XPUSHs(sv_sub_names);
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_anon_package_names_by_parent_package_name(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 SV* sv_package_name = ST(1);
 SV* sv_category = ST(2);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 // Name
 const char* package_name = SvPV_nolen(sv_package_name);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 AV* av_anon_package_names = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
 SV* sv_anon_package_names = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)av_anon_package_names));
 
 // Copy package load path to builder
 SPVM_PACKAGE* package = SPVM_HASH_fetch(compiler->package_symtable, package_name, strlen(package_name));

 for (int32_t anon_sub_index = 0; anon_sub_index < package->anon_subs->length; anon_sub_index++) {
  
  SPVM_SUB* anon_sub = SPVM_LIST_fetch(package->anon_subs, anon_sub_index);
  SPVM_PACKAGE* anon_package = anon_sub->package;
  
  const char* anon_package_name = anon_package->name;
  SV* sv_anon_package_name = sv_2mortal(newSVpv(anon_package_name, 0));
  
  av_push(av_anon_package_names, SvREFCNT_inc(sv_anon_package_name));
 }
 
 XPUSHs(sv_anon_package_names);
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_package_names(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 AV* av_package_names = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
 SV* sv_package_names = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)av_package_names));
 
 for (int32_t package_index = 0; package_index < compiler->packages->length; package_index++) {
  SPVM_PACKAGE* package = SPVM_LIST_fetch(compiler->packages, package_index);
  const char* package_name = package->name;
  if (!package->is_anon) {
   SV* sv_package_name = sv_2mortal(newSVpv(package_name, 0));
   av_push(av_package_names, SvREFCNT_inc(sv_package_name));
  }
 }
 
 XPUSHs(sv_package_names);
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_package_names_including_anon(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 AV* av_package_names = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
 SV* sv_package_names = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)av_package_names));
 
 for (int32_t package_index = 0; package_index < compiler->packages->length; package_index++) {
  SPVM_PACKAGE* package = SPVM_LIST_fetch(compiler->packages, package_index);
  const char* package_name = package->name;
  SV* sv_package_name = sv_2mortal(newSVpv(package_name, 0));
  av_push(av_package_names, SvREFCNT_inc(sv_package_name));
 }
 
 XPUSHs(sv_package_names);
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_added_package_names(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 AV* av_added_package_names = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
 SV* sv_added_package_names = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)av_added_package_names));
 
 for (int32_t added_package_index = 0; added_package_index < compiler->added_packages->length; added_package_index++) {
  SPVM_PACKAGE* added_package = SPVM_LIST_fetch(compiler->added_packages, added_package_index);
  const char* added_package_name = added_package->name;
  if (!added_package->is_anon) {
   SV* sv_added_package_name = sv_2mortal(newSVpv(added_package_name, 0));
   av_push(av_added_package_names, SvREFCNT_inc(sv_added_package_name));
  }
 }
 
 XPUSHs(sv_added_package_names);
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_added_package_names_including_anon(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 AV* av_added_package_names = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
 SV* sv_added_package_names = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)av_added_package_names));
 
 for (int32_t added_package_index = 0; added_package_index < compiler->added_packages->length; added_package_index++) {
  SPVM_PACKAGE* added_package = SPVM_LIST_fetch(compiler->added_packages, added_package_index);
  const char* added_package_name = added_package->name;
  SV* sv_added_package_name = sv_2mortal(newSVpv(added_package_name, 0));
  av_push(av_added_package_names, SvREFCNT_inc(sv_added_package_name));
 }
 
 XPUSHs(sv_added_package_names);
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_module_file(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 SV* sv_package_name = ST(1);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 // Name
 const char* package_name = SvPV_nolen(sv_package_name);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 // Copy package load path to builder
 SPVM_PACKAGE* package = SPVM_HASH_fetch(compiler->package_symtable, package_name, strlen(package_name));
 const char* module_file = package->module_file;
 SV* sv_module_file = sv_2mortal(newSVpv(module_file, 0));

 XPUSHs(sv_module_file);
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_module_source(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 SV* sv_package_name = ST(1);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);
 
 // Name
 const char* package_name = SvPV_nolen(sv_package_name);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 // Copy package load path to builder
 SV* sv_module_source;
 const char* module_source = SPVM_HASH_fetch(compiler->module_source_symtable, package_name, strlen(package_name));
 if (module_source) {
  sv_module_source = sv_2mortal(newSVpv(module_source, 0));
 }
 else {
  sv_module_source = &PL_sv_undef;
 }

 XPUSHs(sv_module_source);
 XSRETURN(1);
}

SV*
get_loaded_module_file(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 SV* sv_package_name = ST(1);

 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);
 
 // Name
 const char* package_name = SvPV_nolen(sv_package_name);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 // Copy package load path to builder
 SV* sv_loaded_module_file;
 const char* loaded_module_file = SPVM_HASH_fetch(compiler->loaded_module_file_symtable, package_name, strlen(package_name));
 if (loaded_module_file) {
  sv_loaded_module_file = sv_2mortal(newSVpv(loaded_module_file, 0));
 }
 else {
  sv_loaded_module_file = &PL_sv_undef;
 }

 XPUSHs(sv_loaded_module_file);
 XSRETURN(1);
}

SV*
_init(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);

 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 SPVM_COMPILER* compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 // Create env
 SPVM_ENV* env = SPVM_API_create_env(compiler);
 if (env == NULL) {
  croak("Can't create SPVM env");
 }
 
 // Set ENV
 size_t iv_env = PTR2IV(env);
 SV* sviv_env = sv_2mortal(newSViv(iv_env));
 SV* sv_env = sv_2mortal(newRV_inc(sviv_env));
 (void)hv_store(hv_self, "env", strlen("env"), SvREFCNT_inc(sv_env), 0);
 
 SPVM_API_call_begin_blocks(env);
}

SV*
bind_sub(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);
 SV* sv_package_name = ST(1);
 SV* sv_sub_name = ST(2);
 SV* sv_native_address = ST(3);
 SV* sv_category = ST(4);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_self, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));

 // Package name
 const char* package_name = SvPV_nolen(sv_package_name);

 // Subroutine name
 const char* sub_name = SvPV_nolen(sv_sub_name);
 
 // Native address
 void* native_address = INT2PTR(void*, SvIV(sv_native_address));
 
 // Package
 SPVM_PACKAGE* package = SPVM_HASH_fetch(compiler->package_symtable, package_name, strlen(package_name));
 
 // Sub
 SPVM_SUB* sub = SPVM_HASH_fetch(package->sub_symtable, sub_name, strlen(sub_name));
 
 if (SvOK(sv_category)) {
  if(strEQ(SvPV_nolen(sv_category), "native")) {
   // Set native sub address
   sub->native_address = native_address;
  }
  else if (strEQ(SvPV_nolen(sv_category), "precompile")) {
   // Set precompile sub address
   sub->precompile_address = native_address;
  }
  else {
   croak("Need category");
  }
 }
 else {
  croak("Need category");
 }

 XSRETURN(0);
}

SV*
DESTROY(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_self = ST(0);
 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);
 
 SV** sv_env_ptr = hv_fetch(hv_self, "env", strlen("env"), 0);
 SV* sv_env = sv_env_ptr ? *sv_env_ptr : &PL_sv_undef;
 if (SvOK(sv_env)) {
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  SPVM_COMPILER* compiler = env->compiler;
  
  SPVM_API_free_env(env);
 }
}

MODULE = SPVM::Builder::CC		PACKAGE = SPVM::Builder::CC

SV*
build_package_csource_precompile(...)
 PPCODE:
{
 SV* sv_self = ST(0);
 HV* hv_self = (HV*)SvRV(sv_self);
 SV* sv_package_name = ST(1);
 const char* package_name = SvPV_nolen(sv_package_name);
 
 // Env
 SV** sv_builder_ptr = hv_fetch(hv_self, "builder", strlen("builder"), 0);
 SV* sv_builder = sv_builder_ptr ? *sv_builder_ptr : &PL_sv_undef;
 HV* hv_builder = (HV*)SvRV(sv_builder);

 SPVM_COMPILER* compiler;
 SV** sv_compiler_ptr = hv_fetch(hv_builder, "compiler", strlen("compiler"), 0);
 SV* sv_compiler = sv_compiler_ptr ? *sv_compiler_ptr : &PL_sv_undef;
 compiler = INT2PTR(SPVM_COMPILER*, SvIV(SvRV(sv_compiler)));
 
 // String buffer for csource
 SPVM_STRING_BUFFER* string_buffer = SPVM_STRING_BUFFER_new(0);

 // Build package csource
 SPVM_CSOURCE_BUILDER_PRECOMPILE_build_package_csource(compiler, string_buffer, package_name);
 
 SV* sv_package_csource = sv_2mortal(newSVpv(string_buffer->buffer + 1, string_buffer->length - 1));
 
 SPVM_STRING_BUFFER_free(string_buffer);

 XPUSHs(sv_package_csource);
 XSRETURN(1);
}

MODULE = SPVM::ExchangeAPI		PACKAGE = SPVM::ExchangeAPI

SV*
new_string_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);

 // Environment
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_string_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }

  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);

  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;

  // New array
  SPVM_OBJECT* array = env->new_object_array(env, SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_STRING, length);

  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_str_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_str_value = sv_str_value_ptr ? *sv_str_value_ptr : &PL_sv_undef;
   if (SvOK(sv_str_value)) {
    // Copy
    sv_str_value = sv_2mortal(newSVsv(sv_str_value));
    
    // Encode to UTF-8
    sv_utf8_encode(sv_str_value);
    
    int32_t length = sv_len(sv_str_value);
    const char* chars = SvPV_nolen(sv_str_value);
    
    void* string = env->new_string_raw(env, chars, length);
    env->set_elem_object(env, array, i, string);
   }
   else {
    env->set_elem_object(env, array, i, NULL);
   }
  }

  // New sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_byte_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_byte_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  // Elements
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  // Array Length
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // New byte array
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  void* array = env->new_byte_array(env, length);
  
  // Copy Perl elements to SPVM elements
  int8_t* elems = env->get_elems_byte(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (int8_t)SvIV(sv_value);
  }
  
  // New SPVM::BlessedObject::Array object
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_byte_array_unsigned(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_byte_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  // Elements
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  // Array Length
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // New byte array
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  void* array = env->new_byte_array(env, length);
  
  // Copy Perl elements to SPVM elements
  int8_t* elems = env->get_elems_byte(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (uint8_t)SvUV(sv_value);
  }
  
  // New SPVM::BlessedObject::Array object
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_byte_array_len(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_length = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t length = (int32_t)SvIV(sv_length);
 
 if (length < 0) {
  croak("Length must be more than or equals to 0 at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // New array
 void* array = env->new_byte_array(env, length);
 
 // New sv array
 SV* sv_byte_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_byte_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_byte_array_from_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_binary = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_binary)) {
  int32_t binary_length = sv_len(sv_binary);
  int32_t array_length = binary_length;
  int8_t* binary = (int8_t*)SvPV_nolen(sv_binary);
  
  // Environment
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  
  // New array
  void* array = env->new_byte_array(env, array_length);

  int8_t* elems = env->get_elems_byte(env, array);
  memcpy(elems, binary, array_length);
  
  // New sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_string(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_value = ST(1);
 
 SV* sv_string;
 if (SvOK(sv_value)) {
  
  if (SvROK(sv_value)) {
   croak("Argument must not be reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  else {
   // Environment
   SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
   
   // Copy
   SV* sv_value_tmp = sv_2mortal(newSVsv(sv_value));
   
   // Encode to UTF-8
   sv_utf8_encode(sv_value_tmp);
   
   int32_t length = sv_len(sv_value_tmp);
   
   const char* value = SvPV_nolen(sv_value_tmp);
   
   void* string = env->new_string(env, value, length);
   
   sv_string = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, string, "SPVM::BlessedObject::String");
  }
 }
 else {
  croak("Argument must be defined at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 XPUSHs(sv_string);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_string_from_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_binary = ST(1);
 
 SV* sv_string;
 if (SvOK(sv_binary)) {
  if (SvROK(sv_binary)) {
   croak("Argument must not be reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  else {
   int32_t binary_length = sv_len(sv_binary);
   int32_t string_length = binary_length;
   int8_t* binary = (int8_t*)SvPV_nolen(sv_binary);
   
   // Environment
   SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
   
   // New string
   void* string = env->new_string(env, (const char*)binary, string_length);

   const char* chars = env->get_chars(env, string);
   memcpy((char*)chars, binary, string_length);
   
   // New sv string
   sv_string = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, string, "SPVM::BlessedObject::String");
  }
 }
 else {
  croak("Argument must be defined at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 XPUSHs(sv_string);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_short_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_short_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  // Elements
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  // Array length
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // New array
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  void* array = env->new_short_array(env, length);
  
  // Copy Perl elements to SPVM elements
  int16_t* elems = env->get_elems_short(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (int16_t)SvIV(sv_value);
  }
  
  // New SPVM::BlessedObject::Array object
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_short_array_unsigned(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_short_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  // Elements
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  // Array length
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // New array
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  void* array = env->new_short_array(env, length);
  
  // Copy Perl elements to SPVM elements
  int16_t* elems = env->get_elems_short(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (uint16_t)SvUV(sv_value);
  }
  
  // New SPVM::BlessedObject::Array object
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_short_array_len(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_length = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t length = (int32_t)SvIV(sv_length);
 
 if (length < 0) {
  croak("Length must be more than or equals to 0 at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // New array
 void* array = env->new_short_array(env, length);
 
 // New sv array
 SV* sv_short_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_short_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_short_array_from_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_binary = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_binary)) {
  int32_t binary_length = sv_len(sv_binary);
  int32_t array_length = binary_length / sizeof(int16_t);
  int16_t* binary = (int16_t*)SvPV_nolen(sv_binary);
  
  // Environment
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  
  // New array
  void* array = env->new_short_array(env, array_length);

  int16_t* elems = env->get_elems_short(env, array);
  memcpy(elems, binary, array_length * sizeof(int16_t));
  
  // sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_int_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_int_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  // Elements
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  // Array length
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // New array
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  void* array = env->new_int_array(env, length);
  
  // Copy Perl elements to SPVM erlements
  int32_t* elems = env->get_elems_int(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (int32_t)SvIV(sv_value);
  }
  
  // New SPVM::BlessedObject::Array object
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_int_array_unsigned(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_int_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  // Elements
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  // Array length
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // New array
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  void* array = env->new_int_array(env, length);
  
  // Copy Perl elements to SPVM erlements
  int32_t* elems = env->get_elems_int(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (uint32_t)SvUV(sv_value);
  }
  
  // New SPVM::BlessedObject::Array object
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_int_array_len(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_length = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t length = (int32_t)SvIV(sv_length);
 
 if (length < 0) {
  croak("Length must be more than or equals to 0 at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // New array
 void* array = env->new_int_array(env, length);
 
 // New sv array
 SV* sv_int_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_int_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_int_array_from_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_binary = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_binary)) {
  int32_t binary_length = sv_len(sv_binary);
  int32_t array_length = binary_length / sizeof(int32_t);
  int32_t* binary = (int32_t*)SvPV_nolen(sv_binary);
  
  // Environment
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  
  // New array
  void* array = env->new_int_array(env, array_length);

  int32_t* elems = env->get_elems_int(env, array);
  memcpy(elems, binary, array_length * sizeof(int32_t));
  
  // sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_long_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_long_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  // Elements
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  // Array length
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // New array
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  void* array = env->new_long_array(env, length);
  
  // Copy Perl elements to SPVM elements
  int64_t* elems = env->get_elems_long(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (int64_t)SvIV(sv_value);
  }
  
  // New SPVM::BlessedObject::Array object
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_long_array_unsigned(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_long_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  // Elements
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  // Array length
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // New array
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  void* array = env->new_long_array(env, length);
  
  // Copy Perl elements to SPVM elements
  int64_t* elems = env->get_elems_long(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (uint64_t)SvUV(sv_value);
  }
  
  // New SPVM::BlessedObject::Array object
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_long_array_len(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_length = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t length = (int32_t)SvIV(sv_length);
 
 if (length < 0) {
  croak("Length must be more than or equals to 0 at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // New array
 void* array = env->new_long_array(env, length);
 
 // New sv array
 SV* sv_long_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_long_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_long_array_from_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_binary = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_binary)) {
  int32_t binary_length = sv_len(sv_binary);
  int32_t array_length = binary_length / sizeof(int64_t);
  int64_t* binary = (int64_t*)SvPV_nolen(sv_binary);
  
  // Environment
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  
  // New array
  void* array = env->new_long_array(env, array_length);

  int64_t* elems = env->get_elems_long(env, array);
  memcpy(elems, binary, array_length * sizeof(int64_t));
  
  // sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_float_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_float_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // Environment
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  
  // New array
  void* array = env->new_float_array(env, length);

  float* elems = env->get_elems_float(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (float)SvNV(sv_value);
  }
  
  // New sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_float_array_len(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_length = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t length = (int32_t)SvIV(sv_length);
 
 if (length < 0) {
  croak("Length must be more than or equals to 0 at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // New array
 void* array = env->new_float_array(env, length);
 
 // New sv array
 SV* sv_float_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_float_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_float_array_from_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_binary = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_binary)) {
  int32_t binary_length = sv_len(sv_binary);
  int32_t array_length = binary_length / sizeof(float);
  float* binary = (float*)SvPV_nolen(sv_binary);
  
  // Environment
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  
  // New array
  void* array = env->new_float_array(env, array_length);

  float* elems = env->get_elems_float(env, array);
  memcpy(elems, binary, array_length * sizeof(float));
  
  // sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_double_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_elems = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_elems)) {
  if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
   croak("Argument of SPVM::ExchangeAPI::new_double_array() must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  
  AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
  
  int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
  
  // Environment
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  
  // New array
  void* array = env->new_double_array(env, length);

  double* elems = env->get_elems_double(env, array);
  for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
   SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
   SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
   elems[i] = (double)SvNV(sv_value);
  }
  
  // sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_double_array_len(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_length = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t length = (int32_t)SvIV(sv_length);
 
 if (length < 0) {
  croak("Length must be more than or equals to 0 at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // New array
 void* array = env->new_double_array(env, length);
 
 // New sv array
 SV* sv_double_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_double_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_double_array_from_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_binary = ST(1);
 
 SV* sv_array;
 if (SvOK(sv_binary)) {
  int32_t binary_length = sv_len(sv_binary);
  int32_t array_length = binary_length / sizeof(double);
  double* binary = (double*)SvPV_nolen(sv_binary);
  
  // Environment
  SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
  
  // New array
  void* array = env->new_double_array(env, array_length);

  double* elems = env->get_elems_double(env, array);
  memcpy(elems, binary, array_length * sizeof(double));
  
  // New sv array
  sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 }
 else {
  sv_array = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_string_array_len(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_length = ST(1);

 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t length = (int32_t)SvIV(sv_length);
 
 if (length < 0) {
  croak("Length must be more than or equals to 0 at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // Element type id
 const char* basic_type_name = "string";
 
 SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_API_basic_type(env, basic_type_name);
 assert(basic_type);
 
 // New array
 void* array = env->new_object_array(env, basic_type->id, length);
 
 // New sv array
 SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
new_object_array_len(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_basic_type_name = ST(1);
 SV* sv_length = ST(2);

 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t length = (int32_t)SvIV(sv_length);
 
 if (length < 0) {
  croak("Length must be more than or equals to 0 at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // Element type id
 const char* basic_type_name = SvPV_nolen(sv_basic_type_name);
 
 SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_API_basic_type(env, basic_type_name);
 assert(basic_type);
 
 // New array
 void* array = env->new_object_array(env, basic_type->id, length);
 
 // New sv array
 SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
_new_object_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_basic_type_name = ST(1);
 SV* sv_elems = ST(2);
 
 if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
  croak("Second argument of SPVM::new_object_array must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 const char* basic_type_name = SvPV_nolen(sv_basic_type_name);
 
 AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
 
 int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
 
 // Environment
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;
 
 SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_API_basic_type(env, basic_type_name);
 assert(basic_type);
 
 // New array
 SPVM_OBJECT* array = env->new_object_array(env, basic_type->id, length);

 int32_t array_basic_type_id = array->basic_type_id;
 int32_t array_type_dimension = array->type_dimension;
 int32_t element_type_dimension = array_type_dimension - 1;

 for (int32_t index = 0; index < length; index++) {
  SV** sv_element_ptr = av_fetch(av_elems, index, 0);
  SV* sv_element = sv_element_ptr ? *sv_element_ptr : &PL_sv_undef;
  
  if (!SvOK(sv_element)) {
   env->set_elem_object(env, array, index, NULL);
  }
  else if (sv_isobject(sv_element) && sv_derived_from(sv_element, "SPVM::BlessedObject::Package")) {
   SPVM_OBJECT* object = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_element);
   
   if (object->basic_type_id == array_basic_type_id && object->type_dimension == element_type_dimension) {
    env->set_elem_object(env, array, index, object);
   }
   else {
    croak("Element is invalid object type at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
   }
  }
  else {
   croak("Element must be SPVM::BlessedObject object at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
 }
 
 // New sv array
 SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
_new_muldim_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_basic_type_name = ST(1);
 SV* sv_element_type_dimension = ST(2);
 SV* sv_elems = ST(3);
 
 if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
  croak("Argument must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
 
 int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
 
 // Environment
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;

 int32_t element_type_dimension = (int32_t)SvIV(sv_element_type_dimension);

 // Element type id
 const char* basic_type_name = SvPV_nolen(sv_basic_type_name);
 
 SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_API_basic_type(env, basic_type_name);
 assert(basic_type);
 
 // New array
 SPVM_OBJECT* array = env->new_muldim_array(env, basic_type->id, element_type_dimension, length);
 
 int32_t array_basic_type_id = array->basic_type_id;

 for (int32_t index = 0; index < length; index++) {
  SV** sv_element_ptr = av_fetch(av_elems, index, 0);
  SV* sv_element = sv_element_ptr ? *sv_element_ptr : &PL_sv_undef;
  
  if (!SvOK(sv_element)) {
   env->set_elem_object(env, array, index, NULL);
  }
  else if (sv_isobject(sv_element) && sv_derived_from(sv_element, "SPVM::BlessedObject")) {
   SPVM_OBJECT* object = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_element);
   
   if (object->basic_type_id == array_basic_type_id && object->type_dimension == element_type_dimension) {
    env->set_elem_object(env, array, index, object);
   }
   else {
    croak("Element is invalid object type at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
   }
  }
  else {
   croak("Element must be inherit SPVM::BlessedObject object at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
 }
 
 // New sv array
 SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
_new_mulnum_array(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_basic_type_name = ST(1);
 SV* sv_elems = ST(2);
 
 if (!sv_derived_from(sv_elems, "ARRAY")) {
  croak("Argument must be array reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 const char* basic_type_name = SvPV_nolen(sv_basic_type_name);
 
 AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
 
 int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;
 
 SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_API_basic_type(env, basic_type_name);
 
 if (basic_type == NULL) {
  croak("Not found %s at %s line %d\n", basic_type_name, MFILE, __LINE__);
 }
 
 // New array
 void* array = env->new_mulnum_array(env, basic_type->id, length);

 for (int32_t index = 0; index < length; index++) {
  SV** sv_element_ptr = av_fetch(av_elems, index, 0);
  SV* sv_element = sv_element_ptr ? *sv_element_ptr : &PL_sv_undef;

  if (sv_derived_from(sv_element, "HASH")) {
   
   SPVM_PACKAGE* package = basic_type->package;
   assert(package);
   
   SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(package->fields, 0);
   assert(first_field);

   void* elems = (void*)env->get_elems_int(env, array);
   
   HV* hv_value = (HV*)SvRV(sv_element);
   int32_t fields_length = package->fields->length;
   // Field exists check
   int32_t hash_keys_length = 0;
   while (hv_iternext(hv_value)) {
    hash_keys_length++;
   }
   if (hash_keys_length != fields_length) {
    croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
   }

   for (int32_t field_index = 0; field_index < package->fields->length; field_index++) {
    SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(package->fields, field_index);
    const char* field_name = field->name;
    
    SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
    SV* sv_field_value;
    if (sv_field_value_ptr) {
     sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
    }
    else {
     croak("Value element must be defined at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
    }

    switch (first_field->type->basic_type->id) {
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
      ((int8_t*)elems)[(fields_length * index) + field_index] = (int8_t)SvIV(sv_field_value);
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
      ((int16_t*)elems)[(fields_length * index) + field_index] = (int16_t)SvIV(sv_field_value);
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
      ((int32_t*)elems)[(fields_length * index) + field_index] = (int32_t)SvIV(sv_field_value);
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
      ((int64_t*)elems)[(fields_length * index) + field_index] = (int64_t)SvIV(sv_field_value);
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
      ((float*)elems)[(fields_length * index) + field_index] = (float)SvNV(sv_field_value);
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
      ((double*)elems)[(fields_length * index) + field_index] = (double)SvNV(sv_field_value);
      break;
     }
     default:
      assert(0);
    }
   }
  }
  else {
   croak("Element must be hash reference at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
 }
 
 // New sv array
 SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
_new_mulnum_array_from_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_basic_type_name = ST(1);
 SV* sv_binary = ST(2);
 
 if (!SvOK(sv_binary)) {
  croak("Argument must be defined at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 const char* basic_type_name = SvPV_nolen(sv_basic_type_name);
 
 void* binary = (void*)SvPV_nolen(sv_binary);
 
 int32_t binary_length = sv_len(sv_binary);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;
 
 SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_API_basic_type(env, basic_type_name);
 
 if (basic_type == NULL) {
  const char* basic_type_name = basic_type->name;
  croak("Can't load %s at %s line %d\n", basic_type_name, MFILE, __LINE__);
 }

 SPVM_PACKAGE* package = basic_type->package;
 assert(package);
 
 SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(package->fields, 0);
 assert(first_field);

 int32_t field_length = package->fields->length;

 int32_t array_length;
 
 
 int32_t field_width;
 switch (first_field->type->basic_type->id) {
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
   field_width = 1;
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
   field_width = 2;
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
   field_width = 4;
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
   field_width = 8;
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
   field_width = 4;
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
   field_width = 8;
   break;
  }
  default:
   croak("Unexpected error:set field width");
 }
 
 if (binary_length % (field_length * field_width) != 0) {
  croak("Invalid binary data size at %s line %d", MFILE, __LINE__);
 }
 
 array_length = binary_length / field_length / field_width;

 SPVM_OBJECT* array = env->new_mulnum_array(env, basic_type->id, array_length);

 int32_t basic_type_id = array->basic_type_id;
 int32_t dimension = array->type_dimension;
 
 switch (first_field->type->basic_type->id) {
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
   int8_t* elems = env->get_elems_byte(env, array);
   if (array_length > 0) {
    memcpy(elems, binary, field_length * array_length * field_width);
   }
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
   int16_t* elems = env->get_elems_short(env, array);
   if (array_length > 0) {
    memcpy(elems, binary, field_length * array_length * field_width);
   }
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
   int32_t* elems = env->get_elems_int(env, array);
   if (array_length > 0) {
    memcpy(elems, binary, field_length * array_length * field_width);
   }
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
   int64_t* elems = env->get_elems_long(env, array);
   if (array_length > 0) {
    memcpy(elems, binary, field_length * array_length * field_width);
   }
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
   float* elems = env->get_elems_float(env, array);
   if (array_length > 0) {
    memcpy(elems, binary, field_length * array_length * field_width);
   }
   break;
  }
  case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
   double* elems = env->get_elems_double(env, array);
   if (array_length > 0) {
    memcpy(elems, binary, field_length * array_length * field_width);
   }
   break;
  }
  default:
   assert(0);
 }
 
 // New sv array
 SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
 
 XPUSHs(sv_array);
 XSRETURN(1);
}

SV*
_get_exception(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 void* str_exception = env->get_exception(env);
 
 SV* sv_exception;
 if (str_exception) {
  const char* exception_chars = env->get_chars(env, str_exception);
  int32_t length = env->length(env, str_exception);
  
  sv_exception = sv_2mortal(newSVpv(exception_chars, length));
 }
 else {
  sv_exception = &PL_sv_undef;
 }
 
 XPUSHs(sv_exception);
 XSRETURN(1);
}

SV*
_set_exception(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;

 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_exception = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 if (SvOK(sv_exception)) {
  const char* exception = SvPV_nolen(sv_exception);
  int32_t length = (int32_t)sv_len(sv_exception);
  
  void* str_exception = env->new_string_raw(env, exception, length);
  env->set_exception(env, str_exception);
 }
 else {
  env->set_exception(env, NULL);
 }
 
 XSRETURN(0);
}

SV*
get_memory_blocks_count(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 int32_t memory_blocks_count = env->get_memory_blocks_count(env);
 SV* sv_memory_blocks_count = sv_2mortal(newSViv(memory_blocks_count));
 
 XPUSHs(sv_memory_blocks_count);
 XSRETURN(1);
}

SV*
call_sub(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 // Arguments
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_package_name = ST(1);
 SV* sv_sub_name = ST(2);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;
 
 // Package Name
 const char* package_name = SvPV_nolen(sv_package_name);
 
 // Sub name
 const char* sub_name = SvPV_nolen(sv_sub_name);

 // Basic type
 SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_API_basic_type(env, package_name);
 
 // Package
 SPVM_PACKAGE* package = basic_type->package;
 
 // Subroutine not found
 int32_t sub_not_found;
 SPVM_SUB* sub = NULL;
 if (package == NULL) {
  sub_not_found = 1;
 }
 else {
  sub = SPVM_API_sub(env, package, sub_name);
  if (sub == NULL) {
   sub_not_found = 1;
  }
  else {
   sub_not_found = 0;
  }
 }
 if (sub_not_found) {
  croak("%s->%s method not found at %s line %d\n", package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
 }
 
 // Argument stack
 SPVM_VALUE stack[SPVM_LIMIT_C_SUB_ARGS_MAX_COUNT];
 
 // Reference stack
 int32_t ref_stack_top = 0;
 SPVM_VALUE ref_stack[SPVM_LIMIT_C_SUB_ARGS_MAX_COUNT];
 int32_t ref_stack_ids[SPVM_LIMIT_C_SUB_ARGS_MAX_COUNT];

 // Base index of SPVM arguments
 int32_t spvm_args_base = 3;

 // If class method, first argument is ignored
 if (sub->call_type_id == SPVM_SUB_C_CALL_TYPE_ID_STATIC_METHOD) {
  spvm_args_base++;
 }
 
 // Check argument count
 if (items - spvm_args_base < sub->args->length) {
  croak("Too few arguments %s->%s at %s line %d\n", package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
 }
 else if (items - spvm_args_base > sub->args->length) {
  croak("Too many arguments %s->%s at %s line %d\n", package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
 }
 
 // If Argument contains reference type, this value become 1
 int32_t args_contain_ref = 0;
 
 // In SPVM, argument index is different from value offset because multi numeric type have width.
 int32_t arg_values_offset = 0;

 // Arguments
 for (int32_t arg_index = 0; arg_index < sub->args->length; arg_index++) {
  
  // Get value from Perl argument stack
  SV* sv_value = ST(spvm_args_base + arg_index);
  
  // Argument information
  SPVM_MY* arg = SPVM_LIST_fetch(sub->args, arg_index);
  int32_t arg_basic_type_id = arg->type->basic_type->id;
  int32_t arg_type_dimension = arg->type->dimension;
  
  // Process argument corresponding to the type category
  switch (arg->type_category) {
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_BYTE : {
    int8_t value = (int8_t)SvIV(sv_value);
    stack[arg_values_offset].bval = value;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_SHORT : {
    int16_t value = (int16_t)SvIV(sv_value);
    stack[arg_values_offset].sval = value;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_INT : {
    int32_t value = (int32_t)SvIV(sv_value);
    stack[arg_values_offset].ival = value;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_LONG : {
    int64_t value = (int64_t)SvIV(sv_value);
    stack[arg_values_offset].lval = value;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_FLOAT : {
    float value = (float)SvNV(sv_value);
    stack[arg_values_offset].fval = value;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_DOUBLE : {
    double value = (double)SvNV(sv_value);
    stack[arg_values_offset].dval = value;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_STRING: {
    // Perl value is undef
    if (!SvOK(sv_value)) {
     stack[arg_values_offset].oval = NULL;
    }
    else {
     // If Perl value is non ref scalar, the value is converted to string object
     if (!SvROK(sv_value)) {
     
      // Copy
      SV* sv_value_tmp = sv_2mortal(newSVsv(sv_value));
      
      // Encode to UTF-8
      sv_utf8_encode(sv_value_tmp);
      
      int32_t length = sv_len(sv_value_tmp);
      const char* chars = SvPV_nolen(sv_value_tmp);
      
      void* string = env->new_string(env, chars, length);
      
      SV* sv_string = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, string, "SPVM::BlessedObject::String");
      
      sv_value = sv_string;
     }
     
     // Check type
     if (sv_isobject(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "SPVM::BlessedObject")) {
      SPVM_OBJECT* object = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_value);
      
      if (!(object->basic_type_id == arg_basic_type_id && object->type_dimension == arg_type_dimension)) {
       croak("%dth argument of %s->%s() is invalid object type at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
      }
      
      stack[arg_values_offset].oval = object;
     }
     else {
      croak("%dth argument of %s->%s() must be inherit SPVM::BlessedObject at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
     }
    }
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   // Array Object type
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_NUMERIC_ARRAY:
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_ARRAY:
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_OBJECT_ARRAY:
   {
    // Perl value is undef
    if (!SvOK(sv_value)) {
     stack[arg_values_offset].oval = NULL;
    }
    else {
     // Perl value is array refence
     if (SvROK(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "ARRAY")) {
      
      SV* sv_elems = sv_value;
      
      AV* av_elems = (AV*)SvRV(sv_elems);
      
      int32_t length = av_len(av_elems) + 1;
      
      if (arg_type_dimension == 1 || arg_basic_type_id == SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_OARRAY) {
       switch (arg_basic_type_id) {
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
         // New array
         void* array = env->new_byte_array(env, length);

         int8_t* elems = env->get_elems_byte(env, array);
         for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
          SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
          SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
          elems[i] = (int8_t)SvIV(sv_value);
         }
         
         // New sv array
         SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
         sv_value = sv_array;
         break;
        }
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
         // New array
         void* array = env->new_short_array(env, length);

         int16_t* elems = env->get_elems_short(env, array);
         for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
          SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
          SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
          elems[i] = (int16_t)SvIV(sv_value);
         }
         
         // New sv array
         SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
         sv_value = sv_array;
         break;
        }
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
         
         // New array
         void* array = env->new_int_array(env, length);
         
         int32_t* elems = env->get_elems_int(env, array);
         for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
          SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
          SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
          elems[i] = (int32_t)SvIV(sv_value);
         }
         
         // New sv array
         SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
         
         sv_value = sv_array;
         break;
        }
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
         // New array
         void* array = env->new_long_array(env, length);

         int64_t* elems = env->get_elems_long(env, array);
         for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
          SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
          SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
          elems[i] = (int64_t)SvIV(sv_value);
         }
         
         // New sv array
         SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
         sv_value = sv_array;
         break;
        }
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
         // New array
         void* array = env->new_float_array(env, length);

         float* elems = env->get_elems_float(env, array);
         for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
          SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
          SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
          elems[i] = (float)SvNV(sv_value);
         }
         
         // New sv array
         SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
         sv_value = sv_array;
         break;
        }
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
         // New array
         void* array = env->new_double_array(env, length);

         double* elems = env->get_elems_double(env, array);
         for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
          SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
          SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
          elems[i] = (double)SvNV(sv_value);
         }
         
         // New sv array
         SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
         sv_value = sv_array;
         break;
        }
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_STRING: {
         // New array
         void* array = env->new_object_array(env, SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_STRING, length);
         
         for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
          SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
          SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;

          // Perl value is undef
          if (!SvOK(sv_value)) {
           env->set_elem_object(env, array, i, NULL);
          }
          else {
           // If Perl value is non ref scalar, the value is converted to string object
           if (!SvROK(sv_value)) {
           
            // Copy
            SV* sv_value_tmp = sv_2mortal(newSVsv(sv_value));
            
            // Encode to UTF-8
            sv_utf8_encode(sv_value_tmp);
            
            int32_t length = sv_len(sv_value_tmp);
            const char* chars = SvPV_nolen(sv_value_tmp);
            
            void* string = env->new_string(env, chars, length);
            
            SV* sv_string = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, string, "SPVM::BlessedObject::String");
            
            sv_value = sv_string;
           }
           
           // Check type
           if (sv_isobject(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "SPVM::BlessedObject")) {
            SPVM_OBJECT* object = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_value);
            
            if (!(object->basic_type_id == arg_basic_type_id && object->type_dimension == arg_type_dimension)) {
             croak("%dth argument of %s->%s() is invalid object type at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
            }
            
            env->set_elem_object(env, array, i, object);
           }
           else {
            croak("%dth argument of %s->%s() must be inherit SPVM::BlessedObject at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
           }
          }
         }
         
         // New sv array
         SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
         sv_value = sv_array;
         
         break;
        }
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_ANY_OBJECT:
        case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_OARRAY:
        {
         // New array
         void* array = env->new_object_array(env, SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_ANY_OBJECT, length);

         for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
          SV** sv_value_ptr = av_fetch(av_elems, i, 0);
          SV* sv_value = sv_value_ptr ? *sv_value_ptr : &PL_sv_undef;
          if (SvOK(sv_value)) {
           
           // Convert non-ref scalar to byte[]
           if (!SvROK(sv_value)) {
            // Copy
            sv_value = sv_2mortal(newSVsv(sv_value));
            
            // Encode to UTF-8
            sv_utf8_encode(sv_value);
            
            int32_t length = sv_len(sv_value);
            const char* chars = SvPV_nolen(sv_value);
            
            void* string = env->new_string_raw(env, chars, length);
            env->inc_ref_count(env, string);
            
            sv_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, string, "SPVM::BlessedObject::Array");
           }
           
           if (!sv_derived_from(sv_value, "SPVM::BlessedObject")) {
            croak("Element of %dth argument of %s->%s() must inherit SPVM::BlessedObject object at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
           }
           
           env->set_elem_object(env, array, i, SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_value));
          }
          else {
           env->set_elem_object(env, array, i, NULL);
          }
         }
         
         // New sv array
         SV* sv_array = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, array, "SPVM::BlessedObject::Array");
         sv_value = sv_array;
         break;
        }
        default:
         assert(0);
       }
      }
     }
     
     if (sv_isobject(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "SPVM::BlessedObject")) {
      SPVM_OBJECT* object = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_value);
      
      if (arg_basic_type_id == SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_OARRAY) {
       if (object->type_dimension == 0) {
        croak("%dth argument of %s->%s() is invalid object type at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
       }
      }
      else {
       if (!(object->basic_type_id == arg_basic_type_id && object->type_dimension == arg_type_dimension)) {
        croak("%dth argument of %s->%s() is invalid object type at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
       }
      }
      
      stack[arg_values_offset].oval = object;
     }
     else {
      croak("%dth argument of %s->%s() must be inherit SPVM::BlessedObject at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
     }
    }
    
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   // Object type except array object
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_PACKAGE:
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_ANY_OBJECT:
   {
    // Perl value is undef
    if (!SvOK(sv_value)) {
     stack[arg_values_offset].oval = NULL;
    }
    else {
     if (sv_isobject(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "SPVM::BlessedObject")) {
      SPVM_OBJECT* object = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_value);
      
      assert(arg_type_dimension == 0);
      if (arg_basic_type_id != SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_ANY_OBJECT) {
       if (!(object->basic_type_id == arg_basic_type_id && object->type_dimension == arg_type_dimension)) {
        croak("%dth argument of %s->%s() is invalid object type at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
       }
      }
      
      stack[arg_values_offset].oval = object;
     }
     else {
      croak("%dth argument of %s->%s() must be inherit SPVM::BlessedObject at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
     }
    }
    
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_BYTE: {
    if (sv_derived_from(sv_value, "HASH")) {
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(sv_value);

     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);

     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     
     int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
     // Field exists check
     int32_t hash_keys_length = 0;
     while (hv_iternext(hv_value)) {
      hash_keys_length++;
     }
     if (hash_keys_length != fields_length) {
      croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
     }
     
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;

      SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
      SV* sv_field_value;
      if (sv_field_value_ptr) {
       sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
      }
      else {
       sv_field_value = &PL_sv_undef;
      }
      int8_t value = (int8_t)SvIV(sv_field_value);
      stack[arg_values_offset + field_index].bval = value;
     }
     arg_values_offset += arg_package->fields->length;
    }
    else {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_SHORT: {
    if (sv_derived_from(sv_value, "HASH")) {
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(sv_value);

     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);

     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     
     int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
     // Field exists check
     int32_t hash_keys_length = 0;
     while (hv_iternext(hv_value)) {
      hash_keys_length++;
     }
     if (hash_keys_length != fields_length) {
      croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
     }
     
     
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;

      SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
      SV* sv_field_value;
      if (sv_field_value_ptr) {
       sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
      }
      else {
       sv_field_value = &PL_sv_undef;
      }
      int16_t value = (int16_t)SvIV(sv_field_value);
      stack[arg_values_offset + field_index].sval = value;
     }
     arg_values_offset += arg_package->fields->length;
    }
    else {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_INT: {
    if (sv_derived_from(sv_value, "HASH")) {
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(sv_value);

     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);

     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     
     int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
     // Field exists check
     int32_t hash_keys_length = 0;
     while (hv_iternext(hv_value)) {
      hash_keys_length++;
     }
     if (hash_keys_length != fields_length) {
      croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
     }

     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;

      SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
      SV* sv_field_value;
      if (sv_field_value_ptr) {
       sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
      }
      else {
       sv_field_value = &PL_sv_undef;
      }
      int32_t value = (int32_t)SvIV(sv_field_value);
      stack[arg_values_offset + field_index].ival = value;
     }
     arg_values_offset += arg_package->fields->length;
    }
    else {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_LONG: {
    if (sv_derived_from(sv_value, "HASH")) {
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(sv_value);

     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);

     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     
     int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
     // Field exists check
     int32_t hash_keys_length = 0;
     while (hv_iternext(hv_value)) {
      hash_keys_length++;
     }
     if (hash_keys_length != fields_length) {
      croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
     }
     
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;

      SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
      SV* sv_field_value;
      if (sv_field_value_ptr) {
       sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
      }
      else {
       sv_field_value = &PL_sv_undef;
      }
      int64_t value = (int64_t)SvIV(sv_field_value);
      stack[arg_values_offset + field_index].lval = value;
     }
     arg_values_offset += arg_package->fields->length;
    }
    else {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_FLOAT: {
    if (sv_derived_from(sv_value, "HASH")) {
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(sv_value);

     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);

     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     
     int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
     // Field exists check
     int32_t hash_keys_length = 0;
     while (hv_iternext(hv_value)) {
      hash_keys_length++;
     }
     if (hash_keys_length != fields_length) {
      croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
     }
     
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;

      SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
      SV* sv_field_value;
      if (sv_field_value_ptr) {
       sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
      }
      else {
       sv_field_value = &PL_sv_undef;
      }
      float value = (float)SvNV(sv_field_value);
      stack[arg_values_offset + field_index].fval = value;
     }
     arg_values_offset += arg_package->fields->length;
    }
    else {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_DOUBLE: {
    if (sv_derived_from(sv_value, "HASH")) {
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(sv_value);

     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);

     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     
     int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
     // Field exists check
     int32_t hash_keys_length = 0;
     while (hv_iternext(hv_value)) {
      hash_keys_length++;
     }
     if (hash_keys_length != fields_length) {
      croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
     }
     
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;

      SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
      SV* sv_field_value;
      if (sv_field_value_ptr) {
       sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
      }
      else {
       sv_field_value = &PL_sv_undef;
      }
      double value = (double)SvNV(sv_field_value);
      stack[arg_values_offset + field_index].dval = value;
     }
     arg_values_offset += arg_package->fields->length;
    }
    else {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_BYTE: {
    args_contain_ref = 1;
    if (!SvROK(sv_value)) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
    int8_t value = (int8_t)SvIV(sv_value_deref);
    ref_stack[ref_stack_top].bval = value;
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top++;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_SHORT: {
    args_contain_ref = 1;
    if (!SvROK(sv_value)) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
    int16_t value = (int16_t)SvIV(sv_value_deref);
    ref_stack[ref_stack_top].sval = value;
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top++;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_INT: {
    args_contain_ref = 1;
    if (!SvROK(sv_value)) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
    int32_t value = (int32_t)SvIV(sv_value_deref);
    ref_stack[ref_stack_top].ival = value;
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top++;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_LONG: {
    args_contain_ref = 1;
    if (!SvROK(sv_value)) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
    int64_t value = (int64_t)SvIV(sv_value_deref);
    ref_stack[ref_stack_top].lval = value;
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top++;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_FLOAT: {
    args_contain_ref = 1;
    if (!SvROK(sv_value)) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
    float value = (float)SvNV(sv_value_deref);
    ref_stack[ref_stack_top].fval = value;
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top++;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_DOUBLE: {
    args_contain_ref = 1;
    if (!SvROK(sv_value)) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
    double value = (double)SvNV(sv_value_deref);
    ref_stack[ref_stack_top].dval = value;
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top++;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_BYTE: {
    args_contain_ref = 1;
    int32_t is_hash_ref_ref;
    HV* hv_value;
    if (SvOK(sv_value)) {
     if (SvROK(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "REF")) {
      SV* hv_value_ref = SvRV(sv_value);
      if (SvROK(hv_value_ref) && sv_derived_from(hv_value_ref , "HASH")) {
       is_hash_ref_ref = 1;
       hv_value = (HV*)SvRV(hv_value_ref);
      }
      else {
       is_hash_ref_ref = 0;
      }
     }
     else {
      is_hash_ref_ref = 0;
     }
    }
    else {
     is_hash_ref_ref = 0;
    }
    if (!is_hash_ref_ref) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference to hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    
    SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

    SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
    assert(arg_package);
  
    SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
    assert(first_field);
    
    int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
    // Field exists check
    int32_t hash_keys_length = 0;
    while (hv_iternext(hv_value)) {
     hash_keys_length++;
    }
    if (hash_keys_length != fields_length) {
     croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
    }
    
    for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
     SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
     const char* field_name = field->name;

     SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
     SV* sv_field_value;
     if (sv_field_value_ptr) {
      sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
     }
     else {
      sv_field_value = &PL_sv_undef;
     }
     int8_t value = (int8_t)SvIV(sv_field_value);
     ((int8_t*)&ref_stack[ref_stack_top])[field_index] = value;
    }
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top += fields_length;
    arg_values_offset++;
    
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_SHORT: {
    args_contain_ref = 1;
    int32_t is_hash_ref_ref;
    HV* hv_value;
    if (SvOK(sv_value)) {
     if (SvROK(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "REF")) {
      SV* hv_value_ref = SvRV(sv_value);
      if (SvROK(hv_value_ref) && sv_derived_from(hv_value_ref , "HASH")) {
       is_hash_ref_ref = 1;
       hv_value = (HV*)SvRV(hv_value_ref);
      }
      else {
       is_hash_ref_ref = 0;
      }
     }
     else {
      is_hash_ref_ref = 0;
     }
    }
    else {
     is_hash_ref_ref = 0;
    }
    if (!is_hash_ref_ref) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference to hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    
    SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

    SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
    assert(arg_package);
  
    SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
    assert(first_field);
    
    int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
    // Field exists check
    int32_t hash_keys_length = 0;
    while (hv_iternext(hv_value)) {
     hash_keys_length++;
    }
    if (hash_keys_length != fields_length) {
     croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
    }
    
    for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
     SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
     const char* field_name = field->name;

     SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
     SV* sv_field_value;
     if (sv_field_value_ptr) {
      sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
     }
     else {
      sv_field_value = &PL_sv_undef;
     }
     int16_t value = (int16_t)SvIV(sv_field_value);
     ((int16_t*)&ref_stack[ref_stack_top])[field_index] = value;
    }
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top += fields_length;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_INT: {
    args_contain_ref = 1;
    int32_t is_hash_ref_ref;
    HV* hv_value;
    if (SvOK(sv_value)) {
     if (SvROK(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "REF")) {
      SV* hv_value_ref = SvRV(sv_value);
      if (SvROK(hv_value_ref) && sv_derived_from(hv_value_ref , "HASH")) {
       is_hash_ref_ref = 1;
       hv_value = (HV*)SvRV(hv_value_ref);
      }
      else {
       is_hash_ref_ref = 0;
      }
     }
     else {
      is_hash_ref_ref = 0;
     }
    }
    else {
     is_hash_ref_ref = 0;
    }
    if (!is_hash_ref_ref) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference to hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }
    
    SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

    SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
    assert(arg_package);
  
    SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
    assert(first_field);

    int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
    // Field exists check
    int32_t hash_keys_length = 0;
    while (hv_iternext(hv_value)) {
     hash_keys_length++;
    }
    if (hash_keys_length != fields_length) {
     croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
    }
    
    for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
     SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
     const char* field_name = field->name;

     SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
     SV* sv_field_value;
     if (sv_field_value_ptr) {
      sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
     }
     else {
      sv_field_value = &PL_sv_undef;
     }
     int32_t value = (int32_t)SvIV(sv_field_value);
     ((int32_t*)&ref_stack[ref_stack_top])[field_index] = value;
    }
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top += fields_length;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_LONG: {
    args_contain_ref = 1;
    int32_t is_hash_ref_ref;
    HV* hv_value;
    if (SvOK(sv_value)) {
     if (SvROK(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "REF")) {
      SV* hv_value_ref = SvRV(sv_value);
      if (SvROK(hv_value_ref) && sv_derived_from(hv_value_ref , "HASH")) {
       is_hash_ref_ref = 1;
       hv_value = (HV*)SvRV(hv_value_ref);
      }
      else {
       is_hash_ref_ref = 0;
      }
     }
     else {
      is_hash_ref_ref = 0;
     }
    }
    else {
     is_hash_ref_ref = 0;
    }
    if (!is_hash_ref_ref) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference to hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }

    SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

    SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
    assert(arg_package);
  
    SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
    assert(first_field);

    int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
    // Field exists check
    int32_t hash_keys_length = 0;
    while (hv_iternext(hv_value)) {
     hash_keys_length++;
    }
    if (hash_keys_length != fields_length) {
     croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
    }
    
    for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
     SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
     const char* field_name = field->name;

     SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
     SV* sv_field_value;
     if (sv_field_value_ptr) {
      sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
     }
     else {
      sv_field_value = &PL_sv_undef;
     }
     int64_t value = (int64_t)SvIV(sv_field_value);
     ((int64_t*)&ref_stack[ref_stack_top])[field_index] = value;
    }
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top += fields_length;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_FLOAT: {
    args_contain_ref = 1;
    int32_t is_hash_ref_ref;
    HV* hv_value;
    if (SvOK(sv_value)) {
     if (SvROK(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "REF")) {
      SV* hv_value_ref = SvRV(sv_value);
      if (SvROK(hv_value_ref) && sv_derived_from(hv_value_ref , "HASH")) {
       is_hash_ref_ref = 1;
       hv_value = (HV*)SvRV(hv_value_ref);
      }
      else {
       is_hash_ref_ref = 0;
      }
     }
     else {
      is_hash_ref_ref = 0;
     }
    }
    else {
     is_hash_ref_ref = 0;
    }
    if (!is_hash_ref_ref) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference to hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }

    SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

    SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
    assert(arg_package);
  
    SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
    assert(first_field);

    int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
    // Field exists check
    int32_t hash_keys_length = 0;
    while (hv_iternext(hv_value)) {
     hash_keys_length++;
    }
    if (hash_keys_length != fields_length) {
     croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
    }
    
    for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
     SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
     const char* field_name = field->name;

     SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
     SV* sv_field_value;
     if (sv_field_value_ptr) {
      sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
     }
     else {
      sv_field_value = &PL_sv_undef;
     }
     float value = (float)SvNV(sv_field_value);
     ((float*)&ref_stack[ref_stack_top])[field_index] = value;
    }
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top += fields_length;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_DOUBLE: {
    args_contain_ref = 1;
    int32_t is_hash_ref_ref;
    HV* hv_value;
    if (SvOK(sv_value)) {
     if (SvROK(sv_value) && sv_derived_from(sv_value, "REF")) {
      SV* hv_value_ref = SvRV(sv_value);
      if (SvROK(hv_value_ref) && sv_derived_from(hv_value_ref , "HASH")) {
       is_hash_ref_ref = 1;
       hv_value = (HV*)SvRV(hv_value_ref);
      }
      else {
       is_hash_ref_ref = 0;
      }
     }
     else {
      is_hash_ref_ref = 0;
     }
    }
    else {
     is_hash_ref_ref = 0;
    }
    if (!is_hash_ref_ref) {
     croak("%dth argument of %s->%s() must be scalar reference to hash reference at %s line %d\n", arg_index + 1, package_name, sub_name, MFILE, __LINE__);
    }

    SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);

    SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
    assert(arg_package);
  
    SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
    assert(first_field);

    int32_t fields_length = arg_package->fields->length;
    // Field exists check
    int32_t hash_keys_length = 0;
    while (hv_iternext(hv_value)) {
     hash_keys_length++;
    }
    if (hash_keys_length != fields_length) {
     croak("Value element hash key is lacked at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
    }
    
    for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
     SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
     const char* field_name = field->name;

     SV** sv_field_value_ptr = hv_fetch(hv_value, field_name, strlen(field_name), 0);
     SV* sv_field_value;
     if (sv_field_value_ptr) {
      sv_field_value = *sv_field_value_ptr;
     }
     else {
      sv_field_value = &PL_sv_undef;
     }
     double value = (double)SvNV(sv_field_value);
     ((double*)&ref_stack[ref_stack_top])[field_index] = value;
    }
    stack[arg_values_offset].oval = &ref_stack[ref_stack_top];
    ref_stack_ids[arg_index] = ref_stack_top;
    ref_stack_top += fields_length;
    arg_values_offset++;
    break;
   }
   default:
    assert(0);
  }
 }
 
 // Return

 int32_t sub_return_basic_type_id = sub->return_type->basic_type->id;
 int32_t sub_return_type_dimension = sub->return_type->dimension;

 SV* sv_return_value = NULL;
 int32_t excetpion_flag = 0;
 switch (sub->return_type_category) {
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_BYTE:
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_SHORT:
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_INT:
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_LONG:
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_FLOAT:
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_DOUBLE:
  {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   
   SPVM_BASIC_TYPE* sub_return_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, sub_return_basic_type_id);

   SPVM_PACKAGE* sub_return_package = sub_return_basic_type->package;
   assert(sub_return_package);
   
   SPVM_FIELD* sub_return_first_field = SPVM_LIST_fetch(sub_return_package->fields, 0);
   assert(sub_return_first_field);
   
   HV* hv_value = (HV*)sv_2mortal((SV*)newHV());
   for (int32_t field_index = 0; field_index < sub_return_package->fields->length; field_index++) {
    SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(sub_return_package->fields, field_index);
    const char* field_name = field->name;
    
    SV* sv_field_value = NULL;
    switch (sub_return_first_field->type->basic_type->id) {
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
      sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(stack[field_index].bval));
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
      sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(stack[field_index].sval));
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
      sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(stack[field_index].ival));
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
      sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(stack[field_index].lval));
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
      sv_field_value = sv_2mortal(newSVnv(stack[field_index].fval));
      break;
     }
     case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
      sv_field_value = sv_2mortal(newSVnv(stack[field_index].dval));
      break;
     }
     default:
      assert(0);
    }
    
    (void)hv_store(hv_value, field_name, strlen(field_name), SvREFCNT_inc(sv_field_value), 0);
    sv_return_value = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)hv_value));
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_PACKAGE:
  {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    void* return_value = stack[0].oval;
    sv_return_value = NULL;
    if (return_value != NULL) {
     env->inc_ref_count(env, return_value);
     
     SPVM_BASIC_TYPE* sub_return_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, env->get_object_basic_type_id(env, return_value));
     const char* basic_type_name = sub_return_basic_type->name;

     SV* sv_basic_type_name = sv_2mortal(newSVpv(basic_type_name, 0));
     
     sv_return_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, return_value, SvPV_nolen(sv_basic_type_name));
    }
    else {
     sv_return_value = &PL_sv_undef;
    }
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_NUMERIC_ARRAY:
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_ARRAY:
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_OBJECT_ARRAY:
  {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    void* return_value = stack[0].oval;
    sv_return_value = NULL;
    if (return_value != NULL) {
     env->inc_ref_count(env, return_value);
     
     sv_return_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, return_value, "SPVM::BlessedObject::Array");
    }
    else {
     sv_return_value = &PL_sv_undef;
    }
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_STRING: {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    void* return_value = stack[0].oval;
    sv_return_value = NULL;
    if (return_value != NULL) {
     env->inc_ref_count(env, return_value);
     
     sv_return_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, return_value, "SPVM::BlessedObject::String");
    }
    else {
     sv_return_value = &PL_sv_undef;
    }
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_ANY_OBJECT:
  {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    SPVM_OBJECT* return_value = (SPVM_OBJECT*)stack[0].oval;
    sv_return_value = NULL;
    if (return_value != NULL) {
     env->inc_ref_count(env, return_value);
     
     if (return_value->type_dimension > 0) {
      sv_return_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, return_value, "SPVM::BlessedObject::Array");
     }
     else {
      
      if (return_value->basic_type_id == SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_STRING) {
       const char* chars = env->get_chars(env, return_value);
       int32_t length = env->length(env, return_value);
       
       sv_return_value = sv_2mortal(newSVpv(chars, length));
       
       sv_utf8_decode(sv_return_value);
       
       env->dec_ref_count(env, return_value);
      }
      else {
       SPVM_BASIC_TYPE* sub_return_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, return_value->basic_type_id);
       const char* basic_type_name = sub_return_basic_type->name;
       SV* sv_basic_type_name = sv_2mortal(newSVpv(basic_type_name, 0));
       sv_return_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, return_value, SvPV_nolen(sv_basic_type_name));
      }
     }
    }
    else {
     sv_return_value = &PL_sv_undef;
    }
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_VOID: {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_BYTE: {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    sv_return_value = sv_2mortal(newSViv(stack[0].bval));
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_SHORT: {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    sv_return_value = sv_2mortal(newSViv(stack[0].sval));
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_INT: {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    sv_return_value = sv_2mortal(newSViv(stack[0].ival));
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_LONG: {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    sv_return_value = sv_2mortal(newSViv(stack[0].lval));
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_FLOAT: {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    sv_return_value = sv_2mortal(newSVnv(stack[0].fval));
   }
   break;
  }
  case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_DOUBLE: {
   excetpion_flag = env->call_sub(env, sub->id, stack);
   if (!excetpion_flag) {
    sv_return_value = sv_2mortal(newSVnv(stack[0].dval));
   }
   break;
  }
  default:
   assert(0);
 }

 // Restore reference value
 if (args_contain_ref) {
  for (int32_t arg_index = 0; arg_index < sub->args->length; arg_index++) {
   SV* sv_value = ST(spvm_args_base + arg_index);
   
   SPVM_MY* arg = SPVM_LIST_fetch(sub->args, arg_index);
   
   // Convert to runtime type
   int32_t arg_basic_type_id = arg->type->basic_type->id;
   int32_t arg_type_dimension = arg->type->dimension;

   int32_t ref_stack_id = ref_stack_ids[arg_index];
   switch (arg->type_category) {
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_BYTE : {
     SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
     sv_setiv(sv_value_deref, ref_stack[ref_stack_id].bval);
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_SHORT : {
     SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
     sv_setiv(sv_value_deref, ref_stack[ref_stack_id].sval);
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_INT : {
     SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
     sv_setiv(sv_value_deref, ref_stack[ref_stack_id].ival);
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_LONG : {
     SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
     sv_setiv(sv_value_deref, ref_stack[ref_stack_id].lval);
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_FLOAT : {
     SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
     sv_setnv(sv_value_deref, ref_stack[ref_stack_id].fval);
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_DOUBLE : {
     SV* sv_value_deref = SvRV(sv_value);
     sv_setnv(sv_value_deref, ref_stack[ref_stack_id].dval);
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_BYTE: {
     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(SvRV(sv_value));
     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);
     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;
      SV* sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(((int8_t*)&ref_stack[ref_stack_id])[field_index]));
      (void)hv_store(hv_value, field_name, strlen(field_name), SvREFCNT_inc(sv_field_value), 0);
     }
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_SHORT: {
     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(SvRV(sv_value));
     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);
     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;
      SV* sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(((int16_t*)&ref_stack[ref_stack_id])[field_index]));
      (void)hv_store(hv_value, field_name, strlen(field_name), SvREFCNT_inc(sv_field_value), 0);
     }
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_INT: {
     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(SvRV(sv_value));
     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);
     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;
      SV* sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(((int32_t*)&ref_stack[ref_stack_id])[field_index]));
      (void)hv_store(hv_value, field_name, strlen(field_name), SvREFCNT_inc(sv_field_value), 0);
     }
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_LONG: {
     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(SvRV(sv_value));
     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);
     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;
      SV* sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(((int64_t*)&ref_stack[ref_stack_id])[field_index]));
      (void)hv_store(hv_value, field_name, strlen(field_name), SvREFCNT_inc(sv_field_value), 0);
     }
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_FLOAT: {
     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(SvRV(sv_value));
     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);
     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;
      SV* sv_field_value = sv_2mortal(newSVnv(((float*)&ref_stack[ref_stack_id])[field_index]));
      (void)hv_store(hv_value, field_name, strlen(field_name), SvREFCNT_inc(sv_field_value), 0);
     }
     break;
    }
    case SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_REF_MULNUM_DOUBLE: {
     SPVM_BASIC_TYPE* arg_basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, arg_basic_type_id);
     HV* hv_value = (HV*)SvRV(SvRV(sv_value));
     SPVM_PACKAGE* arg_package = arg_basic_type->package;
     assert(arg_package);
     SPVM_FIELD* arg_first_field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, 0);
     assert(arg_first_field);
     for (int32_t field_index = 0; field_index < arg_package->fields->length; field_index++) {
      SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(arg_package->fields, field_index);
      const char* field_name = field->name;
      SV* sv_field_value = sv_2mortal(newSVnv(((double*)&ref_stack[ref_stack_id])[field_index]));
      (void)hv_store(hv_value, field_name, strlen(field_name), SvREFCNT_inc(sv_field_value), 0);
     }
     break;
    }
   }
  }
 }
 
 // Exception
 if (excetpion_flag) {
  void* exception = env->get_exception(env);
  int32_t length = env->length(env, exception);
  const char* exception_chars = env->get_chars(env, exception);
  SV* sv_exception = sv_2mortal(newSVpvn((char*)exception_chars, length));
  croak("%s\n at %s line %d\n", SvPV_nolen(sv_exception), MFILE, __LINE__);
 }
 // Success
 else {
  int32_t return_count;
  if (sub->return_type_category == SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_VOID) {
   return_count = 0;
  }
  else {
   XPUSHs(sv_return_value);
   return_count = 1;
  }
  
  XSRETURN(return_count);
 }
}

SV*
array_to_elems(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_array = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;

 // Array must be SPVM::BlessedObject::Array or SPVM::BlessedObject::Array
 if (!(SvROK(sv_array) && sv_derived_from(sv_array, "SPVM::BlessedObject::Array"))) {
  croak("Array must be SPVM::BlessedObject::Array object at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // Get object
 SPVM_OBJECT* array = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_array);
 
 int32_t length = env->length(env, array);

 int32_t basic_type_id = array->basic_type_id;
 int32_t dimension = array->type_dimension;
 int32_t is_array_type = dimension > 0;
 
 AV* av_values = (AV*)sv_2mortal((SV*)newAV());
 if (is_array_type) {
  SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, basic_type_id);
  int32_t element_type_dimension = dimension - 1;

  if (array->type_category == SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_ARRAY) {
   
   for (int32_t index = 0; index < length; index++) {
    SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, array->basic_type_id);
    
    SPVM_PACKAGE* package = basic_type->package;
    assert(package);
    
    SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(package->fields, 0);
    assert(first_field);

    void* elems = (void*)env->get_elems_int(env, array);
    
    HV* hv_value = (HV*)sv_2mortal((SV*)newHV());
    int32_t field_length = package->fields->length;
    for (int32_t field_index = 0; field_index < package->fields->length; field_index++) {
     SPVM_FIELD* field = SPVM_LIST_fetch(package->fields, field_index);
     const char* field_name = field->name;

     SV* sv_field_value;
     switch (first_field->type->basic_type->id) {
      case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
       int8_t field_value = ((int8_t*)elems)[(field_length * index) + field_index];
       sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(field_value));
       break;
      }
      case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
       int16_t field_value = ((int16_t*)elems)[(field_length * index) + field_index];
       sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(field_value));
       break;
      }
      case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
       int32_t field_value = ((int32_t*)elems)[(field_length * index) + field_index];
       sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(field_value));
       break;
      }
      case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
       int64_t field_value = ((int64_t*)elems)[(field_length * index) + field_index];
       sv_field_value = sv_2mortal(newSViv(field_value));
       break;
      }
      case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
       float field_value = ((float*)elems)[(field_length * index) + field_index];
       sv_field_value = sv_2mortal(newSVnv(field_value));
       break;
      }
      case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
       double field_value = ((double*)elems)[(field_length * index) + field_index];
       sv_field_value = sv_2mortal(newSVnv(field_value));
       break;
      }
      default:
       croak("Unexpected error: set field value");
     }
     SvREFCNT_inc(sv_field_value);
     (void)hv_store(hv_value, field_name, strlen(field_name), sv_field_value, 0);
    }
    SV* sv_value = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)hv_value));
    av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
   }
  }
  else if (array->type_category == SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_OBJECT_ARRAY) {
   if (basic_type_id == SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_STRING) {
    for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
     void* object = env->get_elem_object(env, array, i);
     
     SV* sv_value;
     if (object != NULL) {
      const char* string_chars = env->get_chars(env, object);
      int32_t length = env->length(env, object);
      
      sv_value = sv_2mortal(newSVpv(string_chars, length));
      
      sv_utf8_decode(sv_value);
     }
     else {
      sv_value = &PL_sv_undef;
     }
     
     av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
    }
   }
   else {
    for (int32_t index = 0; index < length; index++) {
     // Element type id
     SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, array->basic_type_id);

     // Index
     SPVM_OBJECT* value = env->get_elem_object(env, array, index);
     if (value == NULL) {
      av_push(av_values, &PL_sv_undef);
     }
     else {
      env->inc_ref_count(env, value);
      int32_t element_type_is_array_type = element_type_dimension > 0;
      SV* sv_value;
      if (element_type_is_array_type) {
       sv_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, value, "SPVM::BlessedObject::Array");
      }
      else {
       const char* basic_type_name = basic_type->name;
       SV* sv_basic_type_name = sv_2mortal(newSVpv(basic_type_name, 0));
       sv_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, value, SvPV_nolen(sv_basic_type_name));
      }
      av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
     }
    }
   }
  }
  else {
   switch (basic_type_id) {
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
     int8_t* elems = env->get_elems_byte(env, array);
     for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
      SV* sv_value = sv_2mortal(newSViv(elems[i]));
      av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
     }
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
     int16_t* elems = env->get_elems_short(env, array);
     for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
      SV* sv_value = sv_2mortal(newSViv(elems[i]));
      av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
     }
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
     int32_t* elems = env->get_elems_int(env, array);
     for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
      SV* sv_value = sv_2mortal(newSViv(elems[i]));
      av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
     }
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
     int64_t* elems = env->get_elems_long(env, array);
     for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
      SV* sv_value = sv_2mortal(newSViv(elems[i]));
      av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
     }
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
     float* elems = env->get_elems_float(env, array);
     for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
      SV* sv_value = sv_2mortal(newSVnv(elems[i]));
      av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
     }
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
     double* elems = env->get_elems_double(env, array);
     for (int32_t i = 0; i < length; i++) {
      SV* sv_value = sv_2mortal(newSVnv(elems[i]));
      av_push(av_values, SvREFCNT_inc(sv_value));
     }
     break;
    }
    default:
     assert(0);
   }
  }
 }
 else {
  croak("Argument must be array type at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }

 SV* sv_values = sv_2mortal(newRV_inc((SV*)av_values));
 
 XPUSHs(sv_values);
 XSRETURN(1);
}

SV*
array_to_bin(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_array = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;

 // Array must be SPVM::BlessedObject::Array object or SPVM::BlessedObject::Sgtring
 if (!(SvROK(sv_array) && sv_derived_from(sv_array, "SPVM::BlessedObject::Array"))) {
  croak("Data must be SPVM::BlessedObject::Array at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // Get object
 SPVM_OBJECT* array = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_array);
 
 int32_t length = env->length(env, array);

 int32_t basic_type_id = array->basic_type_id;
 int32_t dimension = array->type_dimension;
 int32_t is_array_type = dimension > 0;
 
 SV* sv_bin;
 if (is_array_type) {
  SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, basic_type_id);
  int32_t element_type_dimension = dimension - 1;

  if (array->type_category == SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_MULNUM_ARRAY) {
   SPVM_PACKAGE* package = basic_type->package;
   assert(package);
   
   SPVM_FIELD* first_field = SPVM_LIST_fetch(package->fields, 0);
   assert(first_field);

   int32_t field_length = package->fields->length;

   switch (first_field->type->basic_type->id) {
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
     int8_t* elems = env->get_elems_byte(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, field_length * length));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
     int16_t* elems = env->get_elems_short(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, field_length * length * 2));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
     int32_t* elems = env->get_elems_int(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, field_length * length * 4));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
     int64_t* elems = env->get_elems_long(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, field_length * length * 8));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
     float* elems = env->get_elems_float(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, field_length * length * 4));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
     double* elems = env->get_elems_double(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, field_length * length * 8));
     break;
    }
    default:
     croak("Invalid type at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
   }
  }
  else if (array->type_category == SPVM_TYPE_C_TYPE_CATEGORY_OBJECT_ARRAY) {
   croak("Objec type is not supported at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
  }
  else {
   switch (basic_type_id) {
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
     int8_t* elems = env->get_elems_byte(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, length));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
     int16_t* elems = env->get_elems_short(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, length * 2));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
     int32_t* elems = env->get_elems_int(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, length * 4));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
     int64_t* elems = env->get_elems_long(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, length * 8));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
     float* elems = env->get_elems_float(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, length * 4));
     break;
    }
    case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
     double* elems = env->get_elems_double(env, array);
     
     sv_bin = sv_2mortal(newSVpvn((char*)elems, length * 8));
     break;
    }
    default:
     croak("Invalid type at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
   }
  }
 }
 else {
  croak("Argument must be array type at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 XPUSHs(sv_bin);
 XSRETURN(1);
}

SV*
string_object_to_string(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_string = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;

 // String must be SPVM::BlessedObject::String or SPVM::BlessedObject::String
 if (!(SvROK(sv_string) && sv_derived_from(sv_string, "SPVM::BlessedObject::String"))) {
  croak("String must be SPVM::BlessedObject::String object at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // Get object
 SPVM_OBJECT* string = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_string);
 
 int32_t length = env->length(env, string);
 const char* chars = env->get_chars(env, string);

 SV* sv_return_value = sv_2mortal(newSVpv(chars, length));

 sv_utf8_decode(sv_return_value);

 XPUSHs(sv_return_value);
 XSRETURN(1);
}

SV*
array_length(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_array = ST(1);
 
 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Runtime
 SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;

 // Array must be SPVM::BlessedObject::Array or SPVM::BlessedObject::Array
 if (!(SvROK(sv_array) && sv_derived_from(sv_array, "SPVM::BlessedObject::Array"))) {
  croak("Array must be SPVM::BlessedObject::Array object at %s line %d\n", MFILE, __LINE__);
 }
 
 // Get object
 SPVM_OBJECT* array = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_array);
 
 int32_t length = env->length(env, array);


 SV* sv_length = sv_2mortal(newSViv(length));
 
 XPUSHs(sv_length);
 XSRETURN(1);
}

SV*
array_set(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_array = ST(1);
 SV* sv_index = ST(2);
 SV* sv_value = ST(3);

 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Index
 int32_t index = (int32_t)SvIV(sv_index);

 // Array
 SPVM_OBJECT* array = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_array);
 
 // Length
 int32_t length = env->length(env, array);
 
 // Check range
 if (index < 0 || index > length - 1) {
  croak("Out of range)");
 }

 int32_t basic_type_id = array->basic_type_id;
 int32_t dimension = array->type_dimension;

 if (dimension == 1) {
  switch (basic_type_id) {
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
    // Value
    int8_t value = (int8_t)SvIV(sv_value);
    
    // Set element
    int8_t* elements = env->get_elems_byte(env, array);
    
    elements[index] = value;
    
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
    // Value
    int16_t value = (int16_t)SvIV(sv_value);
    
    // Set element
    int16_t* elements = env->get_elems_short(env, array);
    
    elements[index] = value;
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
    // Value
    int32_t value = (int32_t)SvIV(sv_value);
    
    // Set element
    int32_t* elements = env->get_elems_int(env, array);
    
    elements[index] = value;
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
    // Value
    int64_t value = (int64_t)SvIV(sv_value);
    
    // Set element
    int64_t* elements = env->get_elems_long(env, array);
    
    elements[index] = value;
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
    // Value
    float value = (float)SvNV(sv_value);
    
    // Set element
    float* elements = env->get_elems_float(env, array);
    
    elements[index] = value;
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
    // Value
    double value = (double)SvNV(sv_value);
    
    // Set element
    double* elements = env->get_elems_double(env, array);
    
    elements[index] = value;
    break;
   }
   default: {
    // Get object
    SPVM_OBJECT* value = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_value);
    
    env->set_elem_object(env, array, index, value);
   }
  }
 }
 else if (dimension > 1) {
  
  // Get object
  SPVM_OBJECT* value = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_value);
  
  env->set_elem_object(env, array, index, value);
 }
 else {
  assert(0);
 }
 
 XSRETURN(0);
}

SV*
array_get(...)
 PPCODE:
{
 (void)RETVAL;
 
 SV* sv_env = ST(0);
 SV* sv_array = ST(1);
 SV* sv_index = ST(2);

 // Env
 SPVM_ENV* env = INT2PTR(SPVM_ENV*, SvIV(SvRV(sv_env)));
 
 // Index
 int32_t index = (int32_t)SvIV(sv_index);

 // Array
 SPVM_OBJECT* array = SPVM_XS_UTIL_get_object(sv_array);
 
 // Length
 int32_t length = env->length(env, array);
 
 // Check range
 if (index < 0 || index > length - 1) {
  croak("Out of range)");
 }

 int32_t basic_type_id = array->basic_type_id;
 int32_t dimension = array->type_dimension;

 SV* sv_value = NULL;
 _Bool is_object = 0;
 if (dimension == 1) {
  switch (basic_type_id) {
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_BYTE: {
    // Get element
    int8_t* elements = env->get_elems_byte(env, array);
    int8_t value = elements[index];
    sv_value = sv_2mortal(newSViv(value));
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_SHORT: {
    // Get element
    int16_t* elements = env->get_elems_short(env, array);
    int16_t value = elements[index];
    sv_value = sv_2mortal(newSViv(value));
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_INT: {
    // Get element
    int32_t* elements = env->get_elems_int(env, array);
    int32_t value = elements[index];
    sv_value = sv_2mortal(newSViv(value));
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_LONG: {
    // Get element
    int64_t* elements = env->get_elems_long(env, array);
    int64_t value = elements[index];
    sv_value = sv_2mortal(newSViv(value));
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_FLOAT: {
    // Get element
    float* elements = env->get_elems_float(env, array);
    float value = elements[index];
    sv_value = sv_2mortal(newSVnv(value));
    break;
   }
   case SPVM_BASIC_TYPE_C_ID_DOUBLE: {
    // Get element
    double* elements = env->get_elems_double(env, array);
    double value = elements[index];
    sv_value = sv_2mortal(newSVnv(value));
    break;
   }
   default:
    is_object = 1;
  }
 }
 else if (dimension > 1) {
  is_object = 1;
 }
 else {
  assert(0);
 }
 
 if (is_object) {
  SPVM_COMPILER* compiler = (SPVM_COMPILER*)env->compiler;
  
  // Element dimension
  int32_t element_dimension = array->type_dimension - 1;
  
  // Element type id
  SPVM_BASIC_TYPE* basic_type = SPVM_LIST_fetch(compiler->basic_types, array->basic_type_id);

  // Index
  SPVM_OBJECT* value = env->get_elem_object(env, array, index);
  if (value != NULL) {
   env->inc_ref_count(env, value);
  }
  
  if (element_dimension == 0) {
   SV* sv_basic_type_name = sv_2mortal(newSVpv("SPVM::", 0));
   sv_catpv(sv_basic_type_name, basic_type->name);
   
   sv_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, value, SvPV_nolen(sv_basic_type_name));
  }
  else if (element_dimension > 0) {
   sv_value = SPVM_XS_UTIL_new_sv_object(env, value, "SPVM::Data::Array");
  }
 }
 
 XPUSHs(sv_value);
 XSRETURN(1);
}


MODULE = SPVM		PACKAGE = SPVM