"Lambda using select"
7.468 sec 7.498 sec
"Lambda using select, optimized"
5.273 sec 5.271 sec
"Lambda using AnyEvent"
8.175 sec 8.177 sec
"Lambda using AnyEvent, optimized"
7.087 sec 7.196 sec
"Raw sockets using select"
4.859 sec 4.890 sec
"POE using select, components"
12.306 sec 12.298 sec
"POE using select, raw sockets"
6.233 sec 6.267 sec
"POE using select, optimized"
7.510 sec 7.449 sec