TYPEMAP
ne_status * ne_status__
const unsigned char T_PV
ne_content_range * ne_content_range__
CV * T_CVREF2
const ne_proppatch_operation * ne_proppatch_operation__
const ne_propname * ne_propname__
const ne_status * ne_status__
const ne_content_range * ne_content_range__
nssl_certificate * nssl_certificate__
const dav_proppatch_operation * 
const dav_propname * 
off_t T_IV
const char * T_PV
char ** T_mallocstr
const nssl_certificate * nssl_certificate__
enum T_ENUM
ne_content_type * ne_content_type__
xxxxx T_PTRNULL
unsigned short int T_IV
ne_proppatch_operation * ne_proppatch_operation__
ne_propname * ne_propname__
const ne_content_type * ne_content_type__
ne_use_proxy T_CVREF2
ne_session * ne_session__
const ne_session * ne_session__
struct in_addr * T_PTRNULL
const struct in_addr * T_PTRNULL
void * T_PTRNULL
const void * T_PTRNULL
sock_progress T_CVREF2
ne_request * ne_request__
const ne_request * ne_request__
ne_207_start_response T_PTRNULL
const ne_207_start_response T_PTRNULL
struct uri * T_PTRNULL
const struct uri * T_PTRNULL
ne_lock_session * ne_lock_session__
const ne_lock_session * ne_lock_session__
time_t * T_PTRNULL
const time_t * T_PTRNULL
ne_request_auth T_CVREF2
ne_prop_result_set * ne_prop_result_set__
const ne_prop_result_set * ne_prop_result_set__
nssl_context * nssl_context__
const nssl_context * nssl_context__
ne_request_hooks * T_PTRNULL
const ne_request_hooks * T_PTRNULL
ne_props_create_complex T_PTRNULL
const ne_props_create_complex T_PTRNULL
ne_xml_validate_cb T_PTRNULL
const ne_xml_validate_cb T_PTRNULL
ne_redirect_confirm T_CVREF2
struct ne_lock * struct_ne_lock__
const struct ne_lock * struct_ne_lock__
void T_PTRNULL
const void T_PTRNULL
ne_207_start_propstat T_PTRNULL
const ne_207_start_propstat T_PTRNULL
struct ne_md5_ctx * struct_ne_md__ctx__
const struct ne_md5_ctx * struct_ne_md__ctx__
ne_lock_walkfunc T_CVREF2
ne_header_handler T_CVREF2
ne_lock_result T_CVREF2
ne_server_capabilities * T_PTRNULL
const ne_server_capabilities * T_PTRNULL
ne_207_parser * ne_____parser__
const ne_207_parser * ne_____parser__
nsocket * nsocket__
const nsocket * nsocket__
ne_xml_cdata_cb T_CVREF2
ne_props_result T_CVREF2
ne_propset_iterator T_CVREF2
nssl_key_prompt T_CVREF2
sock_block_reader T_CVREF2
ne_notify_status T_CVREF2
ne_207_end_response T_CVREF2
ne_block_reader T_CVREF2
ne_accept_response T_CVREF2
ne_xml_startelm_cb T_CVREF2
struct ne_xml_elm * T_PTRNULL
const struct ne_xml_elm * T_PTRNULL
ne_buffer * ne_buffer__
const ne_buffer * ne_buffer__
ne_free_hooks T_CVREF2
ne_provide_body T_CVREF2
ne_xml_parser * ne_xml_parser__
const ne_xml_parser * ne_xml_parser__
ne_propfind_handler * ne_propfind_handler__
const ne_propfind_handler * ne_propfind_handler__
ne_xml_endelm_cb T_CVREF2
ne_redirect_notify T_CVREF2
ne_207_end_propstat T_CVREF2INPUT
ne_session__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

ne_content_range__

    {
    HV * _pHV_ ;
    if (SvOK($arg))
      {
      SV * p ;
      if (!SvROK ($arg) || SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	    croak(\"$var must be a hash reference\") ;

      p = newSVpv (\"\", sizeof (\*$var)) ;
      sv_2mortal (p) ;
      $var = ($type)SvPVX (p) ;
	(($type)$var)->start = (off_t)SvIV(__fetchmember(_pHV_,\"start\"))	;
	(($type)$var)->end = (off_t)SvIV(__fetchmember(_pHV_,\"end\"))	;
	(($type)$var)->total = (off_t)SvIV(__fetchmember(_pHV_,\"total\"))	;

      }
    else
      {
      $var = NULL ;
      }
    }

T_CVREF2

	if (SvROK ($arg))
	  $var = (CV*)SvRV($arg);
	else
	  $var = NULL ; /* croak(\"$var is not a reference to a sub\") */
    
ne_propname__

    {
    AV * _pAV_ ;
    if (SvOK($arg))
      {
      int i ;
      SV * p ;
      SV * pa ;
      $type tmp ;
      if (!SvROK ($arg) || SvTYPE(_pAV_ = (AV *)SvRV($arg)) != SVt_PVAV)
	    {
        _pAV_ = newAV () ;
        sv_2mortal ((SV *)_pAV_) ;
        SvREFCNT_inc ($arg) ;
        av_push (_pAV_, $arg) ;
        }

      pa = newSVpv (\"\", sizeof (\*$var) * (av_len (_pAV_) + 2)) ;
      sv_2mortal (pa) ;
      tmp = $var = ($type)SvPVX (pa) ;
      for (i = 0; i <= av_len (_pAV_); i++)
        {
        HV * _pHV_ ;
        SV * * ppArg ;

        ppArg = av_fetch (_pAV_, i, 1) ;
        if (!ppArg || !*ppArg)
          croak (\"bad array\") ;
        
        if (!SvOK(*ppArg) || !SvROK (*ppArg) || SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV(*ppArg)) != SVt_PVHV)
	      croak(\"$var must be an array of hash reference\") ;

	(($type)$var)->nspace = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"nspace\"),PL_na)	;
	(($type)$var)->name = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"name\"),PL_na)	;

        $var++ ;
        }
      memset ((void *)$var, 0, sizeof (\*$var)) ;
      $var = tmp ;
      }
    else
      {
      $var = NULL ;
      }
    }

ne_lock_session__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::LockSession\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

ne_prop_result_set__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::Propset\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

struct_ne_lock__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::Lock\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

nssl_certificate__

    {
    HV * _pHV_ ;
    if (SvOK($arg))
      {
      SV * p ;
      if (!SvROK ($arg) || SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	    croak(\"$var must be a hash reference\") ;

      p = newSVpv (\"\", sizeof (\*$var)) ;
      sv_2mortal (p) ;
      $var = ($type)SvPVX (p) ;
	(($type)$var)->owner = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"owner\"),PL_na)	;
	(($type)$var)->issuer = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"issuer\"),PL_na)	;
	(($type)$var)->valid_from = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"valid_from\"),PL_na)	;
	(($type)$var)->valid_till = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"valid_till\"),PL_na)	;
	(($type)$var)->fingerprint = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"fingerprint\"),PL_na)	;

      }
    else
      {
      $var = NULL ;
      }
    }

ne_proppatch_operation__

    {
    AV * _pAV_ ;
    if (SvOK($arg))
      {
      int i ;
      SV * p ;
      SV * pa ;
      $type tmp ;
      if (!SvROK ($arg) || SvTYPE(_pAV_ = (AV *)SvRV($arg)) != SVt_PVAV)
	    {
        _pAV_ = newAV () ;
        sv_2mortal ((SV *)_pAV_) ;
        SvREFCNT_inc ($arg) ;
        av_push (_pAV_, $arg) ;
        }

      pa = newSVpv (\"\", sizeof (\*$var) * (av_len (_pAV_) + 2)) ;
      sv_2mortal (pa) ;
      tmp = $var = ($type)SvPVX (pa) ;
      for (i = 0; i <= av_len (_pAV_); i++)
        {
        HV * _pHV_ ;
        SV * * ppArg ;

        ppArg = av_fetch (_pAV_, i, 1) ;
        if (!ppArg || !*ppArg)
          croak (\"bad array\") ;
        
        if (!SvOK(*ppArg) || !SvROK (*ppArg) || SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV(*ppArg)) != SVt_PVHV)
	      croak(\"$var must be an array of hash reference\") ;


    {
    AV * _pAV_ ;
    if (SvOK(__fetchmember(_pHV_,\"name\")))
      {
      int i ;
      SV * p ;
      SV * pa ;
      ne_propname * tmp ;
      if (!SvROK (__fetchmember(_pHV_,\"name\")) || SvTYPE(_pAV_ = (AV *)SvRV(__fetchmember(_pHV_,\"name\"))) != SVt_PVAV)
	    {
        _pAV_ = newAV () ;
        sv_2mortal ((SV *)_pAV_) ;
        SvREFCNT_inc (__fetchmember(_pHV_,\"name\")) ;
        av_push (_pAV_, __fetchmember(_pHV_,\"name\")) ;
        }

      pa = newSVpv (\"\", sizeof (*(($type)$var)->name) * (av_len (_pAV_) + 2)) ;
      sv_2mortal (pa) ;
      tmp = (($type)$var)->name = (ne_propname *)SvPVX (pa) ;
      for (i = 0; i <= av_len (_pAV_); i++)
        {
        HV * _pHV_x_ ;
        SV * * ppArg ;

        ppArg = av_fetch (_pAV_, i, 1) ;
        if (!ppArg || !*ppArg)
          croak (\"bad array\") ;
        
        if (!SvOK(*ppArg) || !SvROK (*ppArg) || SvTYPE(_pHV_x_ = (HV *)SvRV(*ppArg)) != SVt_PVHV)
	      croak(\"(($type)$var)->name must be an array of hash reference\") ;

	((ne_propname *)(($type)$var)->name)->nspace = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_x_,\"nspace\"),PL_na)	;
	((ne_propname *)(($type)$var)->name)->name = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_x_,\"name\"),PL_na)	;

        (($type)$var)->name++ ;
        }
      memset ((void *)(($type)$var)->name, 0, sizeof (*(($type)$var)->name)) ;
      (($type)$var)->name = tmp ;
      }
    else
      {
      (($type)$var)->name = NULL ;
      }
    }
	;
	(($type)$var)->type = (int)SvIV(__fetchmember(_pHV_,\"type\"))	;
	(($type)$var)->value = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"value\"),PL_na)	;

        $var++ ;
        }
      memset ((void *)$var, 0, sizeof (\*$var)) ;
      $var = tmp ;
      }
    else
      {
      $var = NULL ;
      }
    }

ne_status__

    {
    HV * _pHV_ ;
    if (SvOK($arg))
      {
      SV * p ;
      if (!SvROK ($arg) || SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	    croak(\"$var must be a hash reference\") ;

      p = newSVpv (\"\", sizeof (\*$var)) ;
      sv_2mortal (p) ;
      $var = ($type)SvPVX (p) ;
	(($type)$var)->major_version = (int)SvIV(__fetchmember(_pHV_,\"major_version\"))	;
	(($type)$var)->minor_version = (int)SvIV(__fetchmember(_pHV_,\"minor_version\"))	;
	(($type)$var)->code = (int)SvIV(__fetchmember(_pHV_,\"code\"))	;
	(($type)$var)->klass = (int)SvIV(__fetchmember(_pHV_,\"klass\"))	;
	(($type)$var)->reason_phrase = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"reason_phrase\"),PL_na)	;

      }
    else
      {
      $var = NULL ;
      }
    }

ne_____parser__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::MultiStatus\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

T_ENUM
	$var = (int)SvIV($arg)
ne_buffer__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::Buffer\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

ne_request__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::Request\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

nssl_context__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::SSL\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

T_mallocstr

    if (SvROK ($arg))
	  {
      char * s ;
      IV   l ;
      s = SVpv (SvRV($arg), l) ;
      \*$var = malloc (l + 1) ;
      strcpy (\*$var, s) ;
      }
	else
	  croak(\"$var is not a reference to a sub\")
    
struct_ne_md__ctx__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::MD5\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

T_PTRNULL

    if (SvIOK ($arg))
      $var = ($type)SvIV($arg) ;
    else
      $var = NULL ;
    
nsocket__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::Socket\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

ne_content_type__

    {
    HV * _pHV_ ;
    if (SvOK($arg))
      {
      SV * p ;
      if (!SvROK ($arg) || SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	    croak(\"$var must be a hash reference\") ;

      p = newSVpv (\"\", sizeof (\*$var)) ;
      sv_2mortal (p) ;
      $var = ($type)SvPVX (p) ;
	(($type)$var)->type = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"type\"),PL_na)	;
	(($type)$var)->subtype = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"subtype\"),PL_na)	;
	(($type)$var)->charset = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"charset\"),PL_na)	;
	(($type)$var)->value = (char *)SvPV(__fetchmember(_pHV_,\"value\"),PL_na)	;

      }
    else
      {
      $var = NULL ;
      }
    }

ne_xml_parser__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::XML\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }

ne_propfind_handler__

    {
    SV ** ppObj = NULL ;
    ppObj = hv_fetch (pPerl2C, (char *)(SvRV($arg)), sizeof (void *), 0) ;

    if (!ppObj || !*ppObj)
      croak (\"\$var is not of type HTTP::Webdav::Propfind\") ;

    $var = ($type)SvIV (*ppObj) ;
    }
OUTPUT
ne_session__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

ne_content_range__

    {
    HV * _pHV_ ;
    if (!SvOK($arg))
      {
      $arg = newRV_noinc((SV *)(_pHV_ = newHV())) ;
      sv_2mortal ($arg) ;
      }
    else if (!SvROK ($arg))
      {
      croak (\"$var must be a reference\") ;
      }
    else if (SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	  SvUPGRADE ((SV *)_pHV_, SVt_PVHV) ;
	sv_setiv(__fetchmember(_pHV_,\"start\"), (IV)(($type)$var)->start);
	;
	sv_setiv(__fetchmember(_pHV_,\"end\"), (IV)(($type)$var)->end);
	;
	sv_setiv(__fetchmember(_pHV_,\"total\"), (IV)(($type)$var)->total);
	;

    }

T_CVREF2
;
ne_propname__

    {
    HV * _pHV_ ;

    /* croak (\"$var unsupported\") ; */
    if (!SvOK($arg))
      {
      $arg = newRV_noinc((SV *)(_pHV_ = newHV())) ;
      sv_2mortal ($arg) ;
      }
    else if (!SvROK ($arg))
      {
      croak (\"$var must be a reference\") ;
      }
    else if (SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	  SvUPGRADE ((SV *)_pHV_, SVt_PVHV) ;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"nspace\"), (($type)$var)->nspace);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"name\"), (($type)$var)->name);
	;

    }

ne_lock_session__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::LockSession\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

ne_prop_result_set__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::Propset\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

struct_ne_lock__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::Lock\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

nssl_certificate__

    {
    HV * _pHV_ ;
    if (!SvOK($arg))
      {
      $arg = newRV_noinc((SV *)(_pHV_ = newHV())) ;
      sv_2mortal ($arg) ;
      }
    else if (!SvROK ($arg))
      {
      croak (\"$var must be a reference\") ;
      }
    else if (SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	  SvUPGRADE ((SV *)_pHV_, SVt_PVHV) ;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"owner\"), (($type)$var)->owner);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"issuer\"), (($type)$var)->issuer);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"valid_from\"), (($type)$var)->valid_from);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"valid_till\"), (($type)$var)->valid_till);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"fingerprint\"), (($type)$var)->fingerprint);
	;

    }

ne_proppatch_operation__

    {
    HV * _pHV_ ;

    /* croak (\"$var unsupported\") ; */
    if (!SvOK($arg))
      {
      $arg = newRV_noinc((SV *)(_pHV_ = newHV())) ;
      sv_2mortal ($arg) ;
      }
    else if (!SvROK ($arg))
      {
      croak (\"$var must be a reference\") ;
      }
    else if (SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	  SvUPGRADE ((SV *)_pHV_, SVt_PVHV) ;

    {
    HV * _pHV_x_ ;

    /* croak (\"(($type)$var)->name unsupported\") ; */
    if (!SvOK(__fetchmember(_pHV_,\"name\")))
      {
      __fetchmember(_pHV_,\"name\") = newRV_noinc((SV *)(_pHV_x_ = newHV())) ;
      sv_2mortal (__fetchmember(_pHV_,\"name\")) ;
      }
    else if (!SvROK (__fetchmember(_pHV_,\"name\")))
      {
      croak (\"(($type)$var)->name must be a reference\") ;
      }
    else if (SvTYPE(_pHV_x_ = (HV *)SvRV(__fetchmember(_pHV_,\"name\"))) != SVt_PVHV)
	  SvUPGRADE ((SV *)_pHV_x_, SVt_PVHV) ;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_x_,\"nspace\"), ((ne_propname *)(($type)$var)->name)->nspace);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_x_,\"name\"), ((ne_propname *)(($type)$var)->name)->name);
	;

    }
	;
	sv_setiv(__fetchmember(_pHV_,\"type\"), (IV)(($type)$var)->type);	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"value\"), (($type)$var)->value);
	;

    }

ne_status__

    {
    HV * _pHV_ ;
    if (!SvOK($arg))
      {
      $arg = newRV_noinc((SV *)(_pHV_ = newHV())) ;
      sv_2mortal ($arg) ;
      }
    else if (!SvROK ($arg))
      {
      croak (\"$var must be a reference\") ;
      }
    else if (SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	  SvUPGRADE ((SV *)_pHV_, SVt_PVHV) ;
	sv_setiv(__fetchmember(_pHV_,\"major_version\"), (IV)(($type)$var)->major_version);
	;
	sv_setiv(__fetchmember(_pHV_,\"minor_version\"), (IV)(($type)$var)->minor_version);
	;
	sv_setiv(__fetchmember(_pHV_,\"code\"), (IV)(($type)$var)->code);
	;
	sv_setiv(__fetchmember(_pHV_,\"klass\"), (IV)(($type)$var)->klass);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"reason_phrase\"), (($type)$var)->reason_phrase);
	;

    }

ne_____parser__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::MultiStatus\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

T_ENUM
	sv_setiv($arg, (IV)$var);
ne_buffer__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::Buffer\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

ne_request__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::Request\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

nssl_context__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::SSL\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

struct_ne_md__ctx__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::MD5\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

T_PTRNULL
sv_setiv($arg, (IV)$var);
nsocket__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::Socket\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

ne_content_type__

    {
    HV * _pHV_ ;
    if (!SvOK($arg))
      {
      $arg = newRV_noinc((SV *)(_pHV_ = newHV())) ;
      sv_2mortal ($arg) ;
      }
    else if (!SvROK ($arg))
      {
      croak (\"$var must be a reference\") ;
      }
    else if (SvTYPE(_pHV_ = (HV *)SvRV($arg)) != SVt_PVHV)
	  SvUPGRADE ((SV *)_pHV_, SVt_PVHV) ;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"type\"), (($type)$var)->type);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"subtype\"), (($type)$var)->subtype);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"charset\"), (($type)$var)->charset);
	;
	sv_setpv((SV*)__fetchmember(_pHV_,\"value\"), (($type)$var)->value);
	;

    }

ne_xml_parser__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::XML\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }

ne_propfind_handler__

    {
    SV ** ppArg ;
    ppArg = hv_fetch (pC2Perl, (char *)(\&$var), sizeof($var), 1) ;
    if (!SvOK(*ppArg))
      {
      SV * pObj ;
      *ppArg = newRV_noinc ((SV *)newHV()) ;
      sv_2mortal(*ppArg) ;
	  sv_bless (*ppArg, gv_stashpv (\"HTTP::Webdav::Propfind\", 0)) ;
      hv_store (pPerl2C, (char *)(SvRV (*ppArg)), sizeof (void *), newSViv ((IV)$var), 0) ;
      }
    $arg = *ppArg ;
    }