package Games::Zumbis::L10N::en_us;
BEGIN {
 $Games::Zumbis::L10N::en_us::VERSION = '0.05';
}
use parent 'Games::Zumbis::L10N';
%Lexicon = (
  'Erro carregando a fonte' => 'Error loading font',
  'Aperte 1 para Heroi, 2 para Heroina ou enter para continuar!' => 'Press 1 for Hero, 2 for Heroin, or Enter to continue!',
  'Voce sobreviveu por [_1] segundos!' => 'You survived for [_1] seconds!',
  'E matou [quant,_1,zumbi]!' => 'And killed [quant,_1,zombie]!',
  'Mortes:' => 'Kills:',
  'segundos' => 'seconds',
);

1;