Name Documentation Size Last Modified
RecordWriter 04 Jun 2016 08:26:36 UTC
Authority 04 Jun 2016 08:26:36 UTC
Koha.pm Koha::Contrib::Tamil::Koha 5.19K 09 Jun 2015 06:02:35 UTC
AuthoritiesLoader.pm Koha::Contrib::Tamil::AuthoritiesLoader 2.76K 09 Jun 2015 06:02:35 UTC
Overdue.pm Koha::Contrib::Tamil::Overdue 10.94K 09 Jun 2015 06:02:35 UTC
Zebra 04 Jun 2016 08:26:36 UTC
Biblio 04 Jun 2016 08:26:36 UTC
Claimer.pm Koha::Contrib::Tamil::Claimer 7.25K 09 Jun 2015 06:02:35 UTC
Indexer.pm Koha::Contrib::Tamil::Indexer 5.71K 09 Jun 2015 06:02:35 UTC
IndexerDaemon.pm Koha::Contrib::Tamil::IndexerDaemon 3.58K 09 Jun 2015 06:02:35 UTC
RecordReader.pm Koha::Contrib::Tamil::RecordReader 9.28K 09 Jun 2015 06:02:35 UTC