Name Documentation Size Last Modified
share 27 Aug 2020 06:06:21 UTC
COPYING 31.71K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
MANIFEST 1,003 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
META.yml 1.49K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
README.adoc 35.4K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
Makefile.PL 3.19K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
README 393 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
doc 27 Aug 2020 06:06:21 UTC
dist.ini 584 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
diag.dia 3.47K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
Changes 1.79K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
META.json 2.4K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
diag.svg 14.34K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
bin 27 Aug 2020 06:06:21 UTC
pdftheme 27 Aug 2020 06:06:21 UTC
lib 27 Aug 2020 06:06:21 UTC
builddoc.sh 156 26 Aug 2020 08:00:31 UTC
LICENSE 34.47K 26 Aug 2020 08:00:31 UTC