Name Documentation Size Last Modified
Changes 1.39K 24 Aug 2014 16:36:19 UTC
dist.ini 284 24 Aug 2014 16:36:19 UTC
MANIFEST 684 24 Aug 2014 16:36:19 UTC
META.json 20.04K 24 Aug 2014 16:36:19 UTC
lib 04 Jun 2016 06:45:24 UTC
Makefile.PL 1.56K 24 Aug 2014 16:36:19 UTC
t 04 Jun 2016 06:45:24 UTC
README.md 4.12K 24 Aug 2014 16:36:19 UTC
INSTALL 1,017 24 Aug 2014 16:36:19 UTC
META.yml 12.8K 24 Aug 2014 16:36:19 UTC
LICENSE 8.83K 24 Aug 2014 16:36:19 UTC