Name Documentation Size Last Modified
LibMagic.xs 10.45K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
README.md 12.67K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
typemap 28 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
Makefile.PL 3.5K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
LICENSE 18.07K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
META.json 36.92K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
xt 29 Aug 2020 19:11:35 UTC
dev-bin 29 Aug 2020 19:11:35 UTC
ppport.h 504.54K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
azure-pipelines.yml 664 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
INSTALL.md 1.59K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
cpanfile 1.95K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
META.yml 23.47K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
CODE_OF_CONDUCT.md 3.17K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
Changes 9.11K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
dist.ini 1.21K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
CONTRIBUTING.md 3.64K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
perlcriticrc 1.81K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
MANIFEST 1.11K 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
tidyall.ini 681 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
perltidyrc 254 29 Aug 2020 03:54:44 UTC
t 29 Aug 2020 19:11:35 UTC
inc 29 Aug 2020 19:11:35 UTC
const 29 Aug 2020 19:11:35 UTC
lib 29 Aug 2020 19:11:35 UTC