Name Documentation Size Last Modified
dist.ini 243 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
t 23 Aug 2019 00:20:51 UTC
MANIFEST 335 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
cpanfile 168 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
INSTALL 2.4K 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
Changes 513 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
README 3.11K 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
CONTRIBUTING.md 4.33K 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
META.json 19.1K 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
Build.PL 3.44K 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
META.yml 12.36K 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
LICENSE 8.83K 22 Aug 2019 19:48:29 UTC
lib 23 Aug 2019 00:20:51 UTC
xt 23 Aug 2019 00:20:51 UTC