package Lingua::StopWords::DA;

use strict;
use warnings;

use Exporter;
our @ISA = qw(Exporter);

our %EXPORT_TAGS = ( 'all' => [ qw( getStopWords ) ] ); 
our @EXPORT_OK = ( @{ $EXPORT_TAGS{'all'} } );
our $VERSION = 0.05;

sub getStopWords {
  if ( @_ and $_[0] eq 'UTF-8' ) {
    # adding U0 causes the result to be flagged as UTF-8
    my %stoplist = map { ( pack("U0a*", $_), 1 ) } qw( 
      og i jeg det at en den til er som på de med han af for ikke
      der var mig sig men et har om vi min havde ham hun nu over da
      fra du ud sin dem os op man hans hvor eller hvad skal selv her
      alle vil blev kunne ind når være dog noget ville jo deres
      efter ned skulle denne end dette mit også under have dig anden
      hende mine alt meget sit sine vor mod disse hvis din nogle hos
      blive mange ad bliver hendes været thi jer sådan 
    );
    return \%stoplist;
  }
  else {
    my %stoplist = map { ( $_, 1 ) } qw( 
      og i jeg det at en den til er som på de med han af for ikke der
      var mig sig men et har om vi min havde ham hun nu over da fra
      du ud sin dem os op man hans hvor eller hvad skal selv her alle
      vil blev kunne ind når være dog noget ville jo deres efter ned
      skulle denne end dette mit også under have dig anden hende mine
      alt meget sit sine vor mod disse hvis din nogle hos blive mange
      ad bliver hendes været thi jer sådan 
    );
    return \%stoplist;
  }
}

1;