package Lingua::StopWords::SV;

use strict;
use warnings;

use Exporter;
our @ISA = qw(Exporter);

our %EXPORT_TAGS = ( 'all' => [ qw( getStopWords ) ] ); 
our @EXPORT_OK = ( @{ $EXPORT_TAGS{'all'} } );
our $VERSION = $Lingua::StopWords::VERSION;

sub getStopWords {
  if ( @_ and $_[0] eq 'UTF-8' ) {
    # adding U0 causes the result to be flagged as UTF-8
    my %stoplist = map { ( pack("U0a*", $_), 1 ) } qw( 
      och det att i en jag hon som han på den med var sig för så
      till är men ett om hade de av icke mig du henne då sin nu har
      inte hans honom skulle hennes där min man ej vid kunde något
      från ut när efter upp vi dem vara vad över än dig kan sina
      här ha mot alla under någon eller allt mycket sedan ju denna
      själv detta åt utan varit hur ingen mitt ni bli blev oss din
      dessa några deras blir mina samma vilken er sådan vår blivit
      dess inom mellan sådant varför varje vilka ditt vem vilket
      sitta sådana vart dina vars vårt våra ert era vilkas 
    );
    return \%stoplist;
  }
  else {
    my %stoplist = map { ( $_, 1 ) } qw( 
      och det att i en jag hon som han på den med var sig för så till
      är men ett om hade de av icke mig du henne då sin nu har inte
      hans honom skulle hennes där min man ej vid kunde något från ut
      när efter upp vi dem vara vad över än dig kan sina här ha mot
      alla under någon eller allt mycket sedan ju denna själv detta
      åt utan varit hur ingen mitt ni bli blev oss din dessa några
      deras blir mina samma vilken er sådan vår blivit dess inom
      mellan sådant varför varje vilka ditt vem vilket sitta sådana
      vart dina vars vårt våra ert era vilkas 
    );
    return \%stoplist;
  }
}

1;