Name Documentation Size Last Modified
lib 15 Aug 2020 21:49:10 UTC
META.yml 1.04K 15 Aug 2020 17:02:35 UTC
cpanfile 795 15 Aug 2020 17:02:35 UTC
INSTALL 2.2K 15 Aug 2020 17:02:35 UTC
README 46.99K 15 Aug 2020 17:02:35 UTC
t 15 Aug 2020 21:49:10 UTC
META.json 1.78K 15 Aug 2020 17:02:35 UTC
LICENSE 11.23K 15 Aug 2020 17:02:35 UTC
README.md 47.48K 15 Aug 2020 17:02:35 UTC
Makefile.PL 1.51K 15 Aug 2020 17:02:35 UTC
CHANGES 690 15 Aug 2020 17:02:36 UTC
examples 15 Aug 2020 21:49:10 UTC