NAME

POD2::LT - Lithuanian translation of Perl documentation

SYNOPSIS

  % perldoc POD2::LT;

DESCRIPTION

POD2::LT yra lietuviškų Perlo dokumentacijos vertimų rinkinys. Šiuo metu jį sudaro ši dokumentacija:

AUTHOR

POD2::LT kol kas sudaro Petro Kudaro vertimai (pagalba verčiant dokumentaciją bei taisant klaidas visada laukiama). POD2::LT paketas išleistas Petro Kudaro <moxliukas@delfi.lt>

SEE ALSO

perl, perldoc.