NAME

MogileFS::Store::Postgres - PostgreSQL data storage for MogileFS

SEE ALSO

MogileFS::Store