seq:
  - seq: t/00..setup.t
  - par:
    - t/01..bom.t
    - t/02..perlio-via.t
    - t/03..exceptions.t
    - t/04..pod.t
  - seq: t/99..shutdown.t