Name Documentation Size Last Modified
META.json 7.04K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
author.yml 369 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
Makefile.PL 3.2K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
xt 25 Aug 2022 13:57:45 UTC
dist.ini 587 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
alienfile 1.66K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
INSTALL 2.39K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
README 1.96K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
t 25 Aug 2022 13:57:45 UTC
maint 25 Aug 2022 13:57:45 UTC
lib 25 Aug 2022 13:57:45 UTC
MANIFEST 685 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
META.yml 1.33K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
perlcriticrc 1.91K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
LICENSE 17.93K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
Changes 1.25K 25 Aug 2022 10:26:30 UTC
patch 25 Aug 2022 13:57:45 UTC