Name Documentation Size Last Modified
Spider.pm Acme::Spider 2.11K 30 Aug 2006 14:25:51 UTC
test.pl test.pl 477 30 Aug 2006 15:18:12 UTC
Makefile.PL 327 30 Aug 2006 12:09:56 UTC
README 883 30 Aug 2006 15:18:53 UTC
MANIFEST 55 30 Aug 2006 12:10:29 UTC
META.yml 300 30 Aug 2006 15:19:15 UTC