AD

Lingua::TR::Numbers - Sayıları Türkçe okunuşlarına çevirir.

ÖZET

   use Lingua::TR::Numbers qw(num2tr num2tr_ordinal);
   
   my $x = 234;
   my $y = 54;
   print "Bugün yapman gereken ", num2tr($x), " tane işin var!\n";
   print "Yarın annemin ", num2tr_ordinal($y), " yaşgününü kutlayacağız.\n";

çıktısı:

   Bugün yapman gereken iki yüz otuz dört tane işin var!
   Yarın annemin elli dördüncü yaşgününü kutlayacağız.

TANIM

Lingua::TR::Numbers, sayıları türkçe okunuşlarına çevirir. (İstenmesi halinde) adboşluğunuza iki adet fonksiyon ihraceder: num2tr ve num2tr_ordinal. Bu fonksiyonlardan dönen değer; belirtilen sayının türkçe okunuşu veya belirtilen değerin sayı olmaması durumunda undef tir.

Modül, "12" veya "-3" gibi tam sayılar ile "53.19" gibi gerçel sayılar üzerinde çalışabilir.

Modülü, üstel gösterimi de anlayabilir. "4E9" değeri, "dört çarpı 10 üzeri dokuz" değerine dönüştürülecektir. Ayrıca, "INF", "-INF", "NaN" değerleride sırasıyla: "sonsuz", "negatif sonsuz" and "sayı-değil" değerlerine dönüştürülür.

Girilen verideki herhangi bir virgül işareti yok sayılacaktır.

FONKSİYONLAR

Modülün fonksiyonlarını teker teker veya özel :all etiketi ile, ithal edebilirsiniz:

   use Lingua::TR::Numbers qw(num2tr num2tr_ordinal);

veya

   use Lingua::TR::Numbers qw(:all);

num2tr

Verilen sayıyı Türkçe yazıya dönüştürür.

num2tr_ordinal

num2tr ile benzerdir, ancak sayıyı sıralı olarak dönüştürür.

SINIRLAMA

Modülü desteklediği en yüksek sayı değeri 999 desilyondur (999*10**33). Bundan daha yüksek haneler, sık kullanılmadığı için, modüle dahil edilmemiştir.

DİĞER BELGELER

Lingua::EN::Numbers. http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=66427 http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_large_numbers

UYARI

Bu modülün kaynak dosyası UTF-8 olarak kodlanmıştır (BOM olmadan) ve mümkün olduğu taktirde, dönen değerler UTF-8 kodludur.

Şu an için modül, 5.6 sürümünden daha yaşlı Perl sürümleriyle çalışmamaktadır.

YAZAR

Burak Gürsoy, <burak@cpan.org>

TELİF

Telif hakkı: (c) 2006-2009 Burak Gürsoy. Tüm hakları saklıdır.

Bu modül, Sean M. Burke' ün Lingua::EN::Numbers modülü üzerine inşa edilmiştir, ve ilgili modülün değiştirilmiş kod parçacıklarını içermektedir.

Lingua::EN::Numbers telif hakkı: (c) 2005, Sean M. Burke.

LİSANS

Bu kütüphane ücretsiz bir yazılımdır; Perl sürüm 5.10.1 veya istediğiniz taktirde, daha yüksek bir Perl 5 sürümünün lisansına bağlı olarak; Perl ile aynı lisans altında tekrar dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.